Toiminta

Sirkuksen tiedotuskeskus kokoaa ja välittää suomalaista sirkustaidetta koskevaa tietoa sekä edistää sirkuksen taiteellista kehitystä ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa. Tiedotuskeskus luo ja ylläpitää suomalaisen sirkuksen kansainvälisiä kontakteja sekä edesauttaa suomalaisen sirkuksen kansainvälistä liikkuvuutta.

Viestimme suomalaisesta sirkuksesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti, minkä lisäksi ylläpidämme suomalaisen sirkuksen Sirkka-tietokantaa ja sirkuksen käsikirjastoa ja edistämme sirkusaineistojen tallentumista muistiorganisaatioihin.

Kokoamme vuosittain myös suomalaisen sirkuksen tilastot kulttuuripoliittisen vaikuttamisen ja päätöksenteon tueksi. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin sirkuksen yhteiskunnallisen aseman kehittämiseksi.

Palvelemme sirkusalan ammattilaisia tarjoamalla tietoa ja neuvontaa olosuhteisiin liittyen, ja tiedottamalla ajankohtaisista apuraha-, residenssi-, esitys-, ja työpaikkahauista. Järjestämme lisäksi työpajoja, jotka tarjoavat ammattilaisille välineitä oman toiminnan kehittämiseen.

Kotimaan toiminta

Kehitämme toimintamme valtakunnallista tavoitettavuutta. Järjestämme alueellisia koulutuspäiviä ja teemme yhteistyötä kotimaisten sirkusoppilaitosten kanssa. Tuemme alan toimijoiden kehittämishankkeita ja edistämme yhteistyötä laajemman esittävän taiteen kentän kanssa. Järjestämme sirkustaiteen showcase- ja verkostoitumistapahtumia myös kotimaassa. Osana kotimaan toimintaamme myötävaikutamme myös sirkuskulttuurin edistämiseen ja sirkuksen historian tallentumiseen yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa.

Kansainvälisyys

Järjestämme suomalaisen sirkuksen näyteikkuna- ja verkostoitumistapahtumia sirkusammattilaisille ja edustamme suomalaista sirkusta kansainvälisillä esittävän taiteen messuilla, seminaareissa ja tapaamisissa. Olemme avoimia erilaisille yhteistyöehdotuksille suomalaista sirkusta esittävien festivaalien ja muiden tuotantotahojen kanssa. 

Osallistumme aktiivisesti erilaisten kansainvälisten verkostojen toimintaan ja yhteistyöprojekteihin, jotka tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia sirkuskentän ammattilaisille. Etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita jakamaan tietoa ja parhaita käytäntöjä.