Koulutus ja opiskelu

Maassamme valmistuu vuosittain yhteensä 15–20 sirkusammattilaista kahdesta ammatillisesta sirkuskoulusta. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa on nelivuotinen sirkuslinja osana esittävän taiteen koulutusohjelmaa. Koulutuskeskus Salpaus Lahdessa tarjoaa kolmivuotisen sirkusartistikoulutuksen. Jatkokouluttautuminen tapahtuu usein alan eurooppalaisissa oppilaitoksissa.

Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinja >>
Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinto, sirkus >>

Nuorisosirkukset

Sirkusharrastuksen suosio on laajentanut nuorisosirkustoiminnan miltei koko maan kattavaksi nuorisosirkuskoulujen ja sirkuskerhojen verkostoksi. Opetustarjontaa suunnataan nykyisin myös aikuisille. Lisääntyvä harrastustoiminta on luonut hyvän perustan suomalaiselle sirkuskulttuurille.

Suomen Nuorisosirkusliitto

Vuonna 1991 perustetussa Suomen Nuorisosirkusliitossa on tällä hetkellä (2020) jäsenenä 46 sirkuskoulua ja niissä sirkustaitoja harjoittelee yli 10 000 harrastajaa. Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää jäsenistölleen mm. leirejä, festivaaleja ja koulutusta sekä osallistuu kansainvälisiin verkostoihin.

www.snsl.fi

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta sirkustaiteessa annetaan useissa sirkuskouluissa eri puolilla Suomea. Taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää sirkustaiteessa opetetaan kuudessa nuorisosirkuskoulussa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Lappeenrannassa.

Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa sirkustaiteen perusopetuksen yleisestä ja laajasta oppimäärästä.