CircusInfo Finland

CircusInfo Finland är en utvecklingsorganisation för den finska cirkusbranschen. Centrets uppgift är att bland annat samla och sprida information om cirkus, att skapa och upprätthålla internationella kontakter, att stöda cirkusens export och fungera som förmedlare mellan cirkusbranschen och offentliga beslutsfattare med syftet att förbättra cirkuskonstens ställning i Finland och internationellt. CircusInfo Finland är grundat år 2006 (med namn Informationscentret för cirkus i Finland) och stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamheten är riktad till professionella inom cirkusbranschen, kulturpolitiska aktörer och beslutsfattare, press och cirkuspublik, samt internationella aktörer inom branschen.

Läs mera om oss på engelska >>
Kontakta oss >>