Mitä on suomalainen sirkus

  • Sakari Männistö © Joonas Martikainen

Suomi on moderni, eurooppalainen sirkusmaa, jossa tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavaa ja korkeatasoista nykysirkusta. Myös perinteinen kiertävä sirkus on säilynyt elinvoimaisena ja sirkusharrastamisen suosio on kasvaa kaikissa ikäluokissa. Suomi on lisäksi yksi sosiaalisen sirkuksen kärkimaista.

Suomessa on noin 20 vakituisesti toimivaa nykysirkusryhmää, ja lähes 20 työryhmää, jotka esiintyvät jatkuvasti monilla keskeisillä festivaaleilla ja näyttämöillä maailmalla. Tilastojen perustella nykysirkusryhmiemme esitystoiminnasta yli puolet tapahtuu ulkomailla. Vahva asema kansainvälisellä kentällä perustuu omaleimaisiin ja vaikuttaviin teoksiin, korkeatasoiseen sirkustekniseen osaamiseen, kattaviin verkostoihin sekä ammattimaiseen promootiotyöhön. Vuosittain kantaesitetään noin 30 uutta teosta.

Suomessa on noin 400 sirkusammattilaista, jotka ovat kouluttautuneet joko Suomessa tai ulkomailla, tai päätyneet alalle ilman muodollista koulutusta. Monet ammattilaisista työskentelevät taiteellisen työn ohessa myös opettajina tai ohjaajina nuorisosirkuksissa ja sirkuskouluissa. Sirkusharrastuksen suosio on kasvanut nopeasti, ja ammattitaitoisille opettajille on kysyntää.

Säännöllinen nykysirkuksen esitystoiminta Suomessa on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta esityksiä nähdään jonkin verran myös suurimpien kaupunkien teatterien ja kulttuuritalojen ohjelmistoissa. Tulevaisuudessa teatteritalojen ovet avautuvat sirkukselle toivottavasti aiempaa useammin. Helsingissä sijaitsee erityisesti sirkustoimijoille esitys- ja residenssitilaa tarjoava Cirko – Uuden sirkuksen keskus, ja muualla Suomessa on muutamia sirkuskeskittymiä. Sirkusfestivaaleja ja -tapahtumia järjestetään aina Helsingistä Kittilään, ja perinteisten sirkusten kiertueet ulottuvat koko maahan.

Sirkus tavoittaa uusia yleisöjä – nuoria aikuisia. Etenkin miehet ovat kiinnostuneempia sirkuksesta kuin muista esittävistä taiteista. Sirkus tavoittaa ihmisiä myös esitystoiminnan ulkopuolella, sillä se on erinomainen väline erityis- ja vähemmistöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Niin kutsutun sosiaalisen sirkuksen asema on Suomessa vahva, ja siihen liittyvää osaamista viedään myös maailmalle.