Hankkeet

Olemme kumppanina sekä kansainvälisissä että kotimaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka tähtäävät sirkusalan yleisten toimintaolosuhteiden sekä sirkusammattilaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseen.

Kotimaiset hankkeet

NuoraMentors 2017–18

NuoraMentors-hankkeessa paneudutaan sirkusalan vapaan kentän problematiikkaan niin taiteilijoiden kuin tuottajienkin näkökulmasta. Hankkeen tavoiteena on tukea kotimaisen sirkustaiteen taiteilija-tuottajaverkostojen syntymistä ja lisätä alan yhteistyötä.  Hankkeen perusajatuksena on nuorten sirkusryhmien taiteellinen ja tuotannollinen mentorointi. NuoraMentors-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–16 rahoittamaan Nuora-hankkeeseen ja sen hyviin kokemuksiin. NuoraMentors-hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto. Lue lisää>>

Kansainväliset hankkeet

SZENEfrei (2017–2019)

SZENEfrei on kolmivuotinen hanke, joka edistää suomalaista sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisten tunnettuutta, työllistymistä ja verkostoitumismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 2017–2019. Hanke tukee suomalaisia esitysvierailuja Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa, tehostaa asiantuntijavierailuja Suomeen ja järjestää verkostoitumistapahtumia vapaan kentän ammattilaisille. SZENEfrei-hankkeessa julkaistiin myös opas Saksan esittävien taiteiden kentästä marraskuussa 2011. Lue lisää >>

SZENEfrei on Suomen Saksan-instituutin käynnistämä projekti, jonka yhteistyökumppaneita ovat Esitystaiteen keskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus. Hanketta tukee Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Korea–Nordic Connection (2017–18)

Korea–Nordic Connection luo yhteistyön muotoja pohjoismaisten ja eteläkorealaisten, nuorelle yleisölle suunnattun esittävän taiteen ammattilaisten välille. Hanke toteutuu taustatutkimuksena ja kahtena opintomatkana, joiden avulla osallistujien on mahdollista tutustua mahdollisimman syvällisesti potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Ohjelmaan osallistuu kahdeksan pohjoismaista ja seitsemän korealaista alan ammattilaisia. Hanke käynnistyi lokakuussa 2017 partnereiden verkostoitumismatkalla Seouliin Performing Arts Market Seoul (PAMS) -tapahtuman yhteydessä.

Korea–Nordic Connection -ohjelman yhteistyökumppaneina ovat Sirkuksen Tiedotuskeskuksen lisäksi Korea Arts Management Service, Assitej Korea, Swedish Arts Council, Assitej Sweden, Performing Arts Hub Norway, Scenekunstbruket, Danish Agency for Culture and Palaces, Teatercentrum, Tanssin Tiedotuskeskus ja Suomen Assitej.

NuoraNORD – nuorten sirkusryhmien baltialais–pohjoismainen kehittämishanke (2018–19)

Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima NuoraNORD on suunnattu toimintansa alkuvaiheessa oleville pohjoismais–baltialaisille sirkustaiteen ryhmille ja yhteisöille, joilla on haasteita organisaatioiden toiminnan vakiinnuttamisen kanssa. Hankkeessa keskitytään erityisesti strategiseen ajatteluun, toimintaprosessien suunnitteluun, toimintamallien vakauttamiseen sekä toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ryhmien osaamista kehitetään teemallisten työpajojen sekä räätälöidyn neuvonnan ja mentoroinnin kautta.

NuoraNORD hankkeen kumppanit ovat Sirkuksen tiedotuskeskus, Re Riga! Festival (Latvia), Arts Printing House (Liettua), Manegen (Ruotsi). Hanketta on tukenut Pohjoismainen kulttuuripiste. Lue lisää >>

Kansainvälinen sirkustutkimusportaali (CARP)

Sirkuksen tiedotuskeskus kehittämää yhdessä kolmen muun sirkuksen tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksen kanssa sirkusta koskevan tutkimustiedon saavutettavuutta kansainvälisessä Circus Arts Research Platform (CARP) –projektissa. Projektissa on luotu referenssitietokanta viimeaikaisesta akateemisesta sirkustutkimuksesta sekä edesautetaan sirkustutkijoiden verkostoitumista, tiedonjakoa ja tutkimustiedon välittymistä laajemman käyttäjäkunnan saataville. Hankkeessa pystytetty verkkoportaali circusartsresearchplatform.com kokoaa yhteen sirkustutkimuksen ja keskeiset arkisto- museo- ja kirjastokokoelmat sekä esittelee akateemisen tutkimuksen tekijät.

CARP-hankkeen yhteistyökumppanit ovat  Centre national des arts du cirque (France), École nationale de cirque, Montreal (Canada), Circuscentrum (Belgia) ja Sirkuksen tiedotuskeskus ja sitä tehdään läheisessä yhteistyössä tutkijoiden kanssa.