Hankkeet

Olemme kumppanina sekä kansainvälisissä että kotimaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka tähtäävät sirkusalan yleisten toimintaolosuhteiden sekä sirkusammattilaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseen.

NuoraNORD Incubator (2020)

NuoraNORD Incubator on Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima kansainvälinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea uuden sukupolven sirkusprojekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeeseen valitut osallistujat saavat tukea ja välineitä ideansa kehittämiseen ohjatussa hautomossa. Tavoitteena on luoda osallistujien välille verkosto vertaistuen jakamiseksi.

Hankkeen kumppanit ovat Sirkuksen tiedotuskeskus, Dynamo Workspace for Circus (Tanska), Cirkus Cirkör (Ruotsi), Arts Printing House / Menu spaustuve (Liettua), Riga Cirks (Latvia) ja Eesti Tsirkusekeskus (Viro). Hanketta on tukenut Pohjoismainen kulttuuripiste.

Lisätietoa NuoraNORD -hankkeesta hankekoordinaattori Kaisa Tiainen,

Performing HEL

Performing HEL 2019 esittävän taiteen katselmus järjestettiin Helsingissä 29.8.–1.9.2019. Se esitteli 27 kotimaista teatterin, tanssin ja sirkuksen kansainvälisesti kiinnostavinta tekijää ja teosta. Performing HEL -katselmuksen ohjelmisto koostui koko illan esityksistä, demoesityksistä ja teospitchauksista, jotka valittiin tapahtumaan avoimen haun kautta. Tapahtuma oli suunnattu sekä suomalaisille että kansainvälisille teattereiden, festivaalien ja kulttuuritalojen ohjelmistoista vastaaville.  

Vuoden 2019 tapahtuman pääjärjestäjiä olivat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Muut yhteistyökumppanit olivat Helsingin juhlaviikot, Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Espoon kaupunginteatteri ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Tapahtumaa tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Seuraavan kerran Performing HEL järjestetään vuonna 2021. Sen pääjärjestäjinä toimivat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset.

Vuoden 2019 Performing HEL -katselmus oli osa Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteistä välittäjäportaan kehittämishanketta (2019–2020), joka pyrkii kehittämään esittävän taiteen kentälle suunnattuja tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita (ks. Pragma Helsinki). Hanke on saanut kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille tarkoitettua erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
Lue lisää välittäjäportaan kehittämishankkeesta >> 

Pragma Helsinki 

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten välittäjäportaan kehittämishankkeeseen rekrytoitiin vuoden 2019 alussa kolme esittävien taiteiden tuottajaa Anni Hiekkala, Sanja Kulomaa ja Nea Granlund. He perustivat huhtikuun alussa Pragma Helsingin, joka tarjoaa tuotanto-, hallinto- ja agentuuripalveluita esittävän taiteen ammattilaisille. Pragman palveluita ovat mm. kansainvälinen ja kotimainen esitysmyynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset hallinto- ja tuotantopalvelut.  Pragma Helsinki sai ensimmäiset asiakkaansa tanssi- ja sirkusalan toimijoista heinäkuussa 2019 ja toimii Tanssin tiedotuskeskuksen sivutoiminimenä hankekauden ajan vuoden 2020 loppuun. Pragman toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaan 5. kerroksessa.
Lue lisää Pragma Helsingistä >> (Siirryt toiselle sivustolle)

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteinen kansainvälistymishanke 2019-2020

Vuonna 2020 vahvistamme sirkuksen ja tanssin kansainvälistä vientiä ja verkostoja Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ja toteutamme messu- ja showcasetapahtumia yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tiedotuskeskuksen yhteiselle kaksivuotiselle hankkeelle erityisavustuksen. 

Hankkeella vahvistetaan sirkuksen ja tanssin kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kehitetään alalla toimivien taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista. Tämä mahdollistaa useiden messumatkojen järjestämisen, monien taiteilijoiden ja tuottajien matkojen tukemisen sekä vientivalmennuksen järjestämisen. 

Vuonna 2020 Sirkuksen tiedotuskeskus osallistuu kolmeen kansainväliseen esittävien taiteiden messutapahtumaan. Kaikki kolme messuosallistumista ovat sirkuksen ja tanssin ammattilaisille – taiteilijoille ja tuottajille – suunnattuja tuettuja verkottumismatkoja, joihin haetaan avoimen haun kautta. 

IPAY (International Performing Arts for Youth), Philadelphia, Yhdysvallat, 21.–25.1.2020
TPAM (Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama), Jokohama, Japani, 8.–16.2.2020
CINARS Biennale for Performing Arts, Montréal, Kanada, 9.–14.11.2020

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset järjestävät osallistujille ja muille alojen ammattilaisille suunnatun vientivalmennuskokonaisuuden toisen osa keväällä 2020. 

Tiedotamme tulevista messuista ja koulutuksista sekä niihin osallistumisesta uutiskirjeessämme.  Jos sinulla on kysyttävää osallistumisesta, ole yhteydessä Lotta Nevalaiseen,
.

Nordics Combined 

Nordics Combined on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten lisäksi Performing Arts Hub Norway (PAHN), The Danish Arts Foundation ja The Swedish Arts Council. Yhteistyön tavoitteena on pohjoismaalaisen esittävän taiteen näkyvyyden parantaminen. Tätä toteutetaan muun muassa tiedonvaihtona, yhteispohjoismaalaisilla messuosastoilla  ja erilaisilla yhteistyöhankkeilla. Olemme toteuttaneet verkoston kanssa yhteistyönä monivuotista Korea-Nordic Connection yhteistyöohjelmaa, jossa korealaisena yhteistyökumppanina on KAMS Korea Arts Management Service.

Lisätietoa hankkeesta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,

Venäjä-hanke 

Sirkuksen tiedotuskeskus tekee yhteistyötä vuonna 2020 Tanssin tiedotuskeskuksen “Tanssin Venäjä -ohjelman” ja Suomen Pietarin instituutin kanssa. Tanssin tiedotuskeskuksen suunnitelmissa on toteuttaa yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja Pietarin instituutin kanssa verkostoitumismatka Pietariin. 

Lisätietoa hankkeesta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,

Kohti uusia näyttämöitä 2020–2021

Kohti uusia näyttämöitä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten järjestämä sarja seminaari- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa tanssi- ja sirkusesitysten kotimaan vierailumahdollisuuksia. Tilaisuudet ovat avoimia sirkus- ja tanssiammattilaisten lisäksi kaikille teattereiden, festivaalien ja kulttuuritalojen vierailuesityksistä, tuotannosta ja markkinoinnista vastaaville.

Kohti uusia näyttämöitä koostuu kolmesta eri sisältöisestä seminaarista ja kahdesta pitchaustilaisuudesta, jotka järjestetään koronatilanteen mukaan joko webinaareina tai eri puolilla Suomea vuosina 2020 ja 2021. Tavoitteena on edistää kestävää vierailutoimintaa tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen keinoin.  Hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin Säätiö.

Lisätietoa hankkeesta: kotimaan asioiden päällikkö Johanna Mäkelä,

Kansainvälinen sirkustutkimusportaali (CARP)

Sirkuksen tiedotuskeskus kehittämää yhdessä kolmen muun sirkuksen tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksen kanssa sirkusta koskevan tutkimustiedon saavutettavuutta kansainvälisessä Circus Arts Research Platform (CARP) –projektissa. Projektissa on luotu referenssitietokanta viimeaikaisesta akateemisesta sirkustutkimuksesta sekä edesautetaan sirkustutkijoiden verkostoitumista, tiedonjakoa ja tutkimustiedon välittymistä laajemman käyttäjäkunnan saataville. Hankkeessa pystytetty verkkoportaali circusartsresearchplatform.com kokoaa yhteen sirkustutkimuksen ja keskeiset arkisto- museo- ja kirjastokokoelmat sekä esittelee akateemisen tutkimuksen tekijät.

CARP-hankkeen yhteistyökumppanit ovat  Centre national des arts du cirque (Ranska), École nationale de cirque, Montreal (Kanada), Circuscentrum (Belgia) ja Sirkuksen tiedotuskeskus ja sitä tehdään läheisessä yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

Lisätietoa hankkeesta: kotimaan asioiden päällikkö Johanna Mäkelä,