Hankkeet

Olemme kumppanina sekä kansainvälisissä että kotimaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka tähtäävät sirkusalan yleisten toimintaolosuhteiden sekä sirkusammattilaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseen.

Kohti uusia näyttämöitä 2020–2022

Kohti uusia näyttämöitä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten järjestämä sarja seminaari- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa tanssi- ja sirkusesitysten kotimaan vierailumahdollisuuksia. Tilaisuudet ovat avoimia sirkus- ja tanssiammattilaisten lisäksi kaikille teattereiden, festivaalien ja kulttuuritalojen vierailuesityksistä, tuotannosta ja markkinoinnista vastaaville.

Kohti uusia näyttämöitä koostuu neljästä eri sisältöisestä seminaarista ja kahdesta pitchaustilaisuudesta, jotka järjestetään koronatilanteen mukaan joko webinaareina tai eri puolilla Suomea vuosina 2020 ja 2021. Tavoitteena on edistää kestävää vierailutoimintaa tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen keinoin. Hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin Säätiö. Lue lisää Kohti uusia näyttämöitä hankkeen tapahtumista >>

Lisätietoa hankkeesta: kotimaan asioiden päällikkö Johanna Mäkelä,

Performing HEL

Tuoreimmat uutiset tapahtumasta löytyvät sen omilta nettisivuilta osoitteesta performinghel.fi.

Performing HEL, suomalaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen tekijöiden ja sisältöjen näyteikkuna kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille järjestetään kolmatta kertaa 2.–5.syyskuuta 2021 Helsingin Juhlaviikkojen aikana. Edellisten tapahtumien mukaisesti Performing HEL tulee esittelemään suomalaisen esittävän taiteen kentän kiinnostavimpia teoksia ja sen ohjelmisto koostuu koko illan esityksistä, demoesityksistä ja teospitchauksista.

Tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tarjota kotimaisille taiteilijoille mahdollisuus verkostoitua kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa, kasvattaa omaa osaamistaan sekä kotimaisten taiteilijoiden työtilaisuuksia kotimaassa sekä kansainvälisesti. Lisäksi Performing HEL tarjoaa kansainvälisille vieraille ja kotimaisille talojen ja festivaalien ohjelmistoista päättäville paikan verkostoitua ja jakaa tietoa. Vuoden 2021 tapahtuman tavoitteena on jatkaa tapahtuman järjestämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kasvattaa tapahtuman saavutettavuutta myös online-sisällöillä.

Osana Performing HEL 2021 -katselmusta järjestetään kevään ja syksyn aikana sarja kaikille esittävän taiteen ammattilaisille avoimia kansainväliseen työhön keskittyviä koulutuspäiviä, joiden teemana on mm. oman työn esittely (pitchaus), taiteelliset ja tuotannollis-tekniset prosessit. Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-hankkeen puitteissa tapahtuman aikana järjestetään esittävien taiteiden Venäjä-yhteistyöhön keskittyvä ammattilaisseminaari.

Vuoden 2021 tapahtuman pääjärjestäjät ovat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Muut yhteistyökumppanit ovat Teatterin tiedotuskeskus (TINFO), Helsingin juhlaviikot, Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Espoon kaupunginteatteri ja Klockriketeatern.
Lue lisää välittäjäportaan kehittämishankkeesta >> 

Pragma Helsinki 

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten välittäjäportaan kehittämishankkeeseen rekrytoitiin vuoden 2019 alussa kolme esittävien taiteiden tuottajaa Anni Hiekkala, Sanja Kulomaa ja Nea Granlund. He perustivat huhtikuun alussa Pragma Helsingin, joka tarjoaa tuotanto-, hallinto- ja agentuuripalveluita esittävän taiteen ammattilaisille. Pragman palveluita ovat mm. kansainvälinen ja kotimainen esitysmyynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset hallinto- ja tuotantopalvelut.  Pragma Helsinki sai ensimmäiset asiakkaansa tanssi- ja sirkusalan toimijoista heinäkuussa 2019 ja toimii Tanssin tiedotuskeskuksen sivutoiminimenä hankekauden ajan vuoden 2020 loppuun. Pragman toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaan 5. kerroksessa.
Lue lisää Pragma Helsingistä >> (Siirryt toiselle sivustolle)

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteinen kansainvälistymishanke 2019-2021

Vuonna 2021 vahvistamme sirkuksen ja tanssin kansainvälistä vientiä ja verkostoja Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ja toteutamme messu- ja showcasetapahtumia mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa sekä virtuaalitapaamisissa yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa.

Hankkeella vahvistetaan sirkuksen ja tanssin kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kehitetään alalla toimivien taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tiedotuskeskuksen yhteiselle kolmivuotiselle hankkeelle erityisavustuksen.

Koronapandemian vuoksi kansainvälinen toiminta ja messu- ja showcasetapahtumat ovat suurelta osin siirtyneet digialustoilla toteutettavaksi.

Vuonna 2021 Sirkuksen tiedotuskeskus osallistuu mahdollisesti kahteen kansainväliseen esittävien taiteiden messutapahtumaan. Kumpikin kaksi messuosallistumista ovat sirkuksen ja tanssin ammattilaisille – taiteilijoille ja tuottajille – suunnattuja tuettuja verkottumismatkoja, joihin haetaan avoimen haun kautta.

CINARS Biennale for Performing Arts, Kanada, 25.–28.5.2021

TPAM (Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama), Jokohama, Japani, joulukuu 2021

Tiedotamme tulevista kansainvälisistä tapahtumista ja koulutuksista sekä niihin osallistumisesta uutiskirjeessämme. Jos sinulla on kysyttävää osallistumisesta, ole yhteydessä Lotta Nevalaiseen,
.

Digital Leap: Sirkus- ja tanssitaiteilijoiden digitaalisten ja virtuaalistrategioiden osaamisen kehittämishanke 2022-2023

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa ja kehittää sirkus- ja tanssitaiteilijoiden osaamista digi- ja virtuaaliympäristöissä sekä parantaa taiteen alojen digitaalisen promootion laatua.

Kesäkuussa 2021 käynnistyvän, kansainvälisen hankkeen tavoite on kehittää markkinointia, levittämistä ja esittämistä digitaalisilla ja virtuaalisilla alustoilla. Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals -hankkeen koordinaattorina toimii Tanssin tiedotuskeskus. Sirkuksen tiedotuskeskus on hankkeen toinen suomalaispartneri.

Ilmastonmuutoksen ja koronakriisin vaikutuksesta verkon kautta työskenteleminen, verkostojen luominen ja esiintyminen ovat lisääntyneet pysyvästi. Myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään enenevissä määrin verkkoalustojen kautta.

Digital LEAP luo maaperää kehitykselle, joka tukee tanssi- ja sirkusalojen toipumista koronakriisistä sekä tekee niistä kestävämpiä, vihreämpiä ja saavutettavampia.

Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman tuella toteutettava Digital LEAP käynnistyy kesäkuussa 2021. Kansainväliset koulutusosiot sijoittuvat vuosille 2022 ja 2023. Koulutusten pohjalta tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Hankkeen aikataulusta, sisällöistä ja hauista tiedotetaan lisää syksyllä 2021.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Kansainvälisiä hankepartnereita ovat Danscentrum (Ruotsi), Performing Arts Hub Norway (Norja), Lithuanian Dance and Circus Information Centre (Liettua), ARTCENA (Ranska), Arts and Theatre Institute (Tsekki) ja Institut Ramon Llull (Espanja).

Erasmus+-ohjelman syksyllä 2020 järjestämän, ylimääräisen hakukierroksen tavoitteena oli koulutus- ja nuorisoalan ohella paikata koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla. Painopisteinä olivat digiajan innovatiiviset käytännöt sekä osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla.

Digital Leap -hankkeen sivusto: https://digital-leap.eu/

Lisätietoa Erasmus+-ohjelmasta (siirryt toiselle sivustolle)

Lisätietoja Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals -hankkeesta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,

Samovar Circles 2021–2022

Samovar Circles on uusi yhteisöllinen ajatuskiihdyttämö ja ideakattila, jossa käydään esittävien taiteiden alan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kimppuun koronanjälkeisenä aikakautena. Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia nykysirkuksen ja esittävien taiteiden taiteilijoita, presentereitä ja tuottajia kutsutaan mukaan vahvasti osallistaviin ja henkilökohtaisiin tapaamisiin, joiden aiheina ovat mm. kansainvälisen yhteistoiminnan tulevaisuus, moniarvoisuus ja representaatio sekä taiteilijoiden ”menetetyn sukupolven” muodostumisen estäminen.

Perusajatuksena ja tarkoituksena on, että Samovar Circles tukee kentän toimijoita koko alalla, vahvistaa eri toimijoiden välisiä verkostoja sekä tarjoaa alustan, jolla voidaan yhdessä tutkia, miten luodaan uusia tukirakenteita tulevaisuuden varalle. Samovar Circles toimii sekä verkossa että livenä.

Samovar Circles on lyhytkestoinen verkostoitumishanke, jonka ovat käynnistäneet ja jota hallinnoivat Subtopia (Ruotsi), Sirkuksen tiedotuskeskus (Suomi), Performing Arts Hub (Norja), Teatronas (Liettua), New Theatre Institute of Latvia (Latvia) ja Wildtopia (Tanska). Hankekumppanit edustavat eri toimintakenttiä, konteksteja, tietoja ja käytäntöjä.

Nordics Combined 

Nordics Combined on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten lisäksi Performing Arts Hub Norway (PAHN), The Danish Arts Foundation ja The Swedish Arts Council. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisen esittävien taiteiden kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja. Tätä toteutetaan muun muassa tiedonvaihtona, yhteispohjoismaalaisilla messuosastoilla, virtuaalitapahtumissa ja erilaisilla yhteistyöhankkeilla. 

Lisätietoa verkostosta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,

Venäjä-hanke 

Sirkuksen tiedotuskeskus tekee yhteistyötä vuonna 2021 Tanssin tiedotuskeskuksen “Tanssin Venäjä -ohjelman” kanssa. Vuonna 2021 Tanssin tiedotuskeskuksen suunnitelmissa on toteuttaa vuodelle 2020 yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa suunniteltu verkottumismatka tanssin ja sirkuksen toimijoille virtuaaliopintomatkana ja -tapaamisina.

Lisätietoa hankkeesta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,

Kansainvälinen sirkustutkimusportaali (CARP)

Sirkuksen tiedotuskeskus kehittämää yhdessä kolmen muun sirkuksen tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksen kanssa sirkusta koskevan tutkimustiedon saavutettavuutta kansainvälisessä Circus Arts Research Platform (CARP) –projektissa. Projektissa on luotu referenssitietokanta viimeaikaisesta akateemisesta sirkustutkimuksesta sekä edesautetaan sirkustutkijoiden verkostoitumista, tiedonjakoa ja tutkimustiedon välittymistä laajemman käyttäjäkunnan saataville. Hankkeessa pystytetty verkkoportaali circusartsresearchplatform.com kokoaa yhteen sirkustutkimuksen ja keskeiset arkisto- museo- ja kirjastokokoelmat sekä esittelee akateemisen tutkimuksen tekijät.

CARP-hankkeen yhteistyökumppanit ovat Centre national des arts du cirque (Ranska), École nationale de cirque, Montreal (Kanada), Circuscentrum (Belgia) ja Sirkuksen tiedotuskeskus ja sitä tehdään läheisessä yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

Lisätietoa hankkeesta: kotimaan asioiden päällikkö Johanna Mäkelä,