Hankkeet

Olemme kumppanina sekä kansainvälisissä että kotimaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka tähtäävät sirkusalan yleisten toimintaolosuhteiden sekä sirkusammattilaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseen.

Kohti uusia näyttämöitä 2020–2022

Kohti uusia näyttämöitä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten järjestämä sarja seminaari- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa tanssi- ja sirkusesitysten kotimaan vierailumahdollisuuksia. Tilaisuudet ovat avoimia sirkus- ja tanssiammattilaisten lisäksi kaikille teattereiden, festivaalien ja kulttuuritalojen vierailuesityksistä, tuotannosta ja markkinoinnista vastaaville.

Kohti uusia näyttämöitä koostuu neljästä eri sisältöisestä seminaarista ja kahdesta pitchaustilaisuudesta, jotka järjestetään koronatilanteen mukaan joko webinaareina tai eri puolilla Suomea vuosina 2020–2022. Tavoitteena on edistää kestävää vierailutoimintaa tiedon jakamisen ja yhdessä oppimisen keinoin. Hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin Säätiö. Lue lisää Kohti uusia näyttämöitä hankkeen tapahtumista >>

Lisätietoa hankkeesta: kotimaan asioiden päällikkö Johanna Mäkelä,

Performing HEL

Tuoreimmat uutiset tapahtumasta löytyvät sen omilta nettisivuilta osoitteesta performinghel.fi.

Performing HEL, suomalaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen tekijöiden ja sisältöjen näyteikkuna kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille järjestetään neljättä kertaa loppukesästä 2023 Helsingin Juhlaviikkojen aikana. Edellisten tapahtumien mukaisesti Performing HEL tulee esittelemään suomalaisen esittävän taiteen kentän kiinnostavimpia teoksia ja sen ohjelmisto koostuu koko illan esityksistä, demoesityksistä ja teospitchauksista.

Tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tarjota kotimaisille taiteilijoille mahdollisuus verkostoitua kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa, kasvattaa omaa osaamistaan sekä kotimaisten taiteilijoiden työtilaisuuksia kotimaassa sekä kansainvälisesti. Lisäksi Performing HEL tarjoaa kansainvälisille vieraille ja kotimaisille talojen ja festivaalien ohjelmistoista päättäville paikan verkostoitua ja jakaa tietoa.

Vuoden 2023 tapahtuman pääjärjestäjä on Tanssin tiedotuskeskus kumppaneinaan Sirkuksen ja Teatterin tiedotuskeskukset. Muut yhteistyökumppanit ovat Helsingin juhlaviikot, Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Espoon kaupunginteatteri ja Klockriketeatern.

Pragma Helsinki 

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten välittäjäportaan kehittämishankkeen puitteissa perustettiin huhtikuun 2019 alussa Pragma Helsinki, joka tarjoaa tuotanto-, hallinto- ja agentuuripalveluita esittävän taiteen ammattilaisille. Pragman palveluita ovat mm. kansainvälinen ja kotimainen esitysmyynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset hallinto- ja tuotantopalvelut.  Pragma Helsinki sai ensimmäiset asiakkaansa tanssi- ja sirkusalan toimijoista heinäkuussa 2019 ja toimii Tanssin tiedotuskeskuksen sivutoiminimenä. Pragman toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaan 5. kerroksessa ja sen nykyiset työntekijät ovat Nea Granlund, Salla Kurronen, Essi Brunberg ja Milla Kurronen.
Lue lisää Pragma Helsingistä >> (Siirryt toiselle sivustolle)

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteinen kansainvälistymishanke 2019–2023

Vuosina 2022–23 vahvistamme sirkuksen ja tanssin kansainvälistä vientiä ja verkostoja Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ja toteutamme messu- ja showcasetapahtumia mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa sekä virtuaalitapaamisissa yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa.

Hankkeella vahvistetaan sirkuksen ja tanssin kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kehitetään alalla toimivien taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tiedotuskeskuksen yhteiselle hankkeelle erityisavustuksen.

Koronapandemian vuoksi kansainvälinen toiminta ja messu- ja showcasetapahtumat ovat suurelta osin siirtyneet digialustoilla toteutettavaksi.

Vuonna 2022 Sirkuksen tiedotuskeskus osallistuu mahdollisesti kahteen kansainväliseen esittävien taiteiden messutapahtumaan, toiseen Pohjois-Amerikassa ja toiseen Aasiassa. Kumpikin kaksi messuosallistumista ovat sirkuksen ja tanssin ammattilaisille – taiteilijoille ja tuottajille – suunnattuja tuettuja verkottumismatkoja, joihin haetaan avoimen haun kautta.

CINARS Biennale for Performing Arts, Kanada, 7.–12.11.2022

YPAM (Yokohama International Performing Arts Meeting), Jokohama, Japani, joulukuu 2022

Tiedotamme tulevista kansainvälisistä tapahtumista ja koulutuksista sekä niihin osallistumisesta uutiskirjeessämme. Jos sinulla on kysyttävää osallistumisesta, ole yhteydessä Lotta Nevalaiseen,
.

Digital Leap: Sirkus- ja tanssitaiteilijoiden digitaalisten ja virtuaalistrategioiden osaamisen kehittämishanke 2022-2023

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa ja kehittää sirkus- ja tanssitaiteilijoiden osaamista digi- ja virtuaaliympäristöissä sekä parantaa taiteen alojen digitaalisen promootion laatua.

Kesäkuussa 2021 käynnistyneen kansainvälisen hankkeen tavoite on kehittää markkinointia, levittämistä ja esittämistä digitaalisilla ja virtuaalisilla alustoilla. Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals -hankkeen koordinaattorina toimii Tanssin tiedotuskeskus. Sirkuksen tiedotuskeskus on hankkeen toinen suomalaispartneri.

Ilmastonmuutoksen ja koronakriisin vaikutuksesta verkon kautta työskenteleminen, verkostojen luominen ja esiintyminen ovat lisääntyneet pysyvästi. Myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään enenevissä määrin verkkoalustojen kautta. Digital LEAP luo maaperää kehitykselle, joka tukee tanssi- ja sirkusalojen toipumista koronakriisistä sekä tekee niistä kestävämpiä, vihreämpiä ja saavutettavampia.

Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman tuella toteutettava Digital LEAP käynnistyi kesäkuussa 2021. Kansainväliset koulutusosiot sijoittuvat vuosille 2022 ja 2023. Koulutusten pohjalta tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Hankkeen aikataulusta, sisällöistä ja hauista lisää tietoa hankkeen nettisivuilla https://digital-leap.eu/ (siirryt toiselle sivustolle).

Suomesta hankkeessa ovat mukana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Kansainvälisiä hankepartnereita ovat Danscentrum (Ruotsi), Performing Arts Hub Norway (Norja), Lithuanian Dance and Circus Information Centre (Liettua), ARTCENA (Ranska), Arts and Theatre Institute (Tsekki) ja Institut Ramon Llull (Espanja).

Erasmus+-ohjelman syksyllä 2020 järjestämän, ylimääräisen hakukierroksen tavoitteena oli koulutus- ja nuorisoalan ohella paikata koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla. Painopisteinä olivat digiajan innovatiiviset käytännöt sekä osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla.

Lisätietoa Erasmus+-ohjelmasta (siirryt toiselle sivustolle)

Lisätietoja Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals -hankkeesta: viestintäsuunnittelija Miika Sillanpää,

Samovar Circles 2021–2022

Samovar Circles on uusi yhteisöllinen ajatuskiihdyttämö ja ideakattila, jossa käydään esittävien taiteiden alan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kimppuun koronanjälkeisenä aikakautena. Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia nykysirkuksen ja esittävien taiteiden taiteilijoita, presentereitä ja tuottajia kutsutaan mukaan vahvasti osallistaviin ja henkilökohtaisiin tapaamisiin, joiden aiheina ovat mm. kansainvälisen yhteistoiminnan tulevaisuus, moniarvoisuus ja representaatio.

Perusajatuksena ja tarkoituksena on, että Samovar Circles tukee kentän toimijoita koko alalla, vahvistaa eri toimijoiden välisiä verkostoja sekä tarjoaa alustan, jolla voidaan yhdessä tutkia, miten luodaan uusia tukirakenteita tulevaisuuden varalle. Samovar Circles toimii sekä verkossa että livenä.

Samovar Circles on vuoden mittainen lyhytkestoinen verkostoitumishanke, jonka ovat käynnistäneet ja jota hallinnoivat Subtopia (Ruotsi), Sirkuksen tiedotuskeskus (Suomi), Performing Arts Hub (Norja), Teatronas (Liettua), New Theatre Institute of Latvia (Latvia) ja Wildtopia (Tanska). Hankekumppanit edustavat eri toimintakenttiä, konteksteja, tietoja ja käytäntöjä. Hanke on saanut rahoitusta Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä, Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta sekä Kulturrådetilta (Ruotsi).

Nordics Combined 

Nordics Combined on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten lisäksi Performing Arts Hub Norway (PAHN) (Norja), The Danish Arts Foundation (Tanska) ja The Swedish Arts Council (Ruotsi). Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisen esittävien taiteiden kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja. Tätä toteutetaan muun muassa tiedonvaihtona, yhteispohjoismaalaisilla messuosastoilla, virtuaalitapahtumissa ja erilaisilla yhteistyöhankkeilla. 

Lisätietoa verkostosta: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen,