Välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke 2019–2020

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteisessä hankkeessa kehitetään tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita taiteilijoille ja ryhmille. Tavoitteena on luoda toimija, jolla on monialaista ammatillista osaamista ja verkostoja sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja jolla on kestävät toimintaedellytykset.

Vuonna 2019 Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset käynnistävät kaksivuotisen välittäjäportaan kehittämishankkeen, joka pyrkii muun muassa vastaamaan kentän kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin luomalla sille tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita tarjoavan toimijan.

Kehittämishankkeeseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille tarkoitettua erityisavustusta. Tiedotuskeskusten perustoiminnasta irrallaan toimivaan kehittämishankkeeseen rekrytoitiin työntekijät alkuvuodesta 2019.  

Selvityksiin, aiempiin kokemuksiin sekä kansainvälisiin malleihin perustuen pyrkimyksenä on luoda taiteilijoille ja ryhmille entistä parempia palveluita tuomalla yhteen ammattilaisia, joilla on eri ammatillisia vahvuuksia – kuten tuotanto, markkinointi, viestintä ja kansainvälinen toiminta. Hankkeen aikana kartoitetaan kentän tarpeita ja luodaan toimiva toimintamalli sen mukaan. Tarjottavia palveluita ovat mm. kansainvälinen esitysmyynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset neuvonta- ja tuotantopalvelut. Näitä palveluita tarjoaa huhtikuussa 2019 perustettu Pragma Helsinki.

Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään tanssin ja sirkuksen ammattilaisille yhteisiä seminaareja ja koulutuspäiviä, joissa kehitetään taiteellis-tuotannollista ajattelua ja prosesseja.

Tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluiden kehittämisen lisäksi osana Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteishanketta toteutettiin Helsingissä elokuussa 2019 esittävän taiteen showcase-tapahtuma, Performing HEL. Yhteistyössä olivat mukana myös Teatterin tiedotuskeskus, Espoon kaupunginteatteri, Kansallisteatteri, Svenska Teatern ja Helsingin juhlaviikot.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Riitta Aittokallio