Menneet hankkeet

Circus Crossroads 2019

Lue lisää

Minun sirkusmuistoni -muistitietokeruu 2019

Lue lisää

Esiselvitys sirkuksen yksityisistä kokoelmista 2018

Lue lisää

Crossing Missions for Young Presenters in Circus Arts (2018–19)

Lue lisää

NuoraNORD – nuorten sirkusryhmien baltialais–pohjoismainen kehittämishanke (2018–19)

Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima NuoraNORD hanke oli suunnattu toimintansa alkuvaiheessa oleville pohjoismais–baltialaisille sirkustaiteen ryhmille ja yhteisöille. Hankkeessa keskityttiin strategiseen ajatteluun, toimintaprosessien suunnitteluun, toimintamallien vakauttamiseen sekä toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Osaamista kehitettiin teemallisten työpajojen sekä räätälöidyn neuvonnan ja mentoroinnin kautta. Hankkeessa järjestettiin neljä työpajakokonaisuutta – yksi jokaisessa partnerimaassa. NuoraNORD hankkeen osallistujat  olivat: Selene Abonce Muhonen (FIN), Gildas Aleksa (LIT), Marija Baranauskaite (LIT), Patricia Franke (SWE), Janis Laucenieks (LAT), Ance Strazada  (LAT), Kaito Takayama (FIN) ja Mikaela Valencia Veide (SWE).
Lue lisää hankkeesta ja osallistujista >>

NuoraNORD hankkeen kumppanit olivat Sirkuksen tiedotuskeskus, Re Riga! Festival (Latvia), Arts Printing House (Liettua), Manegen (Ruotsi). Hanke sai tukea Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. 

Lue lisää

NuoraMentors – nuorten sirkusryhmien taiteellinen ja tuotannollinen mentorointihanke (2017–18)

NuoraMentors – hankkeessa valitut sirkusryhmät ja yksittäiset taiteilijat ja tuottajat saivat tuotannollisia ja operatiivisia toiminnan kehittämisen työkaluja ja menetelmiä, tuotannollista asiantuntija-apua, vertaistukea ja mentorointia. Hankkeessa oli kolme toimintakokonaisuutta: mentorointiohjelma, mestarikurssit/työpajat ja tuotantotuki tuottajan palkkaamiseen. 

Mentorointiohjelmassa kahdeksalle taiteilijalle tai tuottajalle tarjottiin henkilökohtaista tukea vuorovaikutteisessa suhteessa kokeneemman kollegan kanssa. Avoimella haulla valitut sirkustaiteilijat ja -tuottajat olivat Valpuri Kaarninen, Henna Kaikula, Salla Kurronen, Jenni Lehtinen, Jonna Leppänen, Jenny Mansikkasalo, Miradonna Sirkka ja Reija Tapaninen. Heidän mentoreinaan toimivat Johanna Rajamäki, Milja Sarkola, Catherine Poher, Marinella Jaskari, Sari Lakso, Lene Bang, Sonya Lindfors, Kalle Nio ja Pirjo Yli-Maunula

Hankkeessa järjestettiin neljä kaksipäiväistä työpajakokonaisuutta, joista osa oli avoimia myös muille sirkusalan toimijoille. Työpajoissa käsiteltiin mm. tuotannollisen ja taiteellisen työskentelyn yhteispeliä, strategisen työn menetelmiä, projektin hallintaa ja viestintää  sekä sirkuksen dramaturgista ajattelua. Työpajat tavoittivat yhteensä 64 osallistumista. 

Hankkeen tarjoamaa tuotantotukea sai viisi sirkusryhmää: hakemusten perusteella valitut Blind Gut Company, Recover Laboratory ja Sisus sekä edellisissä Nuora-hankkeissa mukana olleet Nuua ja Ilmatila. Taloudellisen tuen lisäksi ryhmille tarjottiin apua ja tukea tuotannollisissa kysymyksissä ja kehitystyössä.

NuoraMentors-hanke perustui opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–16 rahoittamaan Nuora-hankkeeseen ja sen hyviin kokemuksiin. NuoraMentors-hanketta tuki Suomen Kulttuurirahasto.

NuoraMentors ja Nuora NORD -hankkeita koordinoi vuosina 2017–19 Isabel González. Lue Isabelin blogikirjoitus >>

Lue lisää

SZENEfrei (2017–19)

SZENEfrei oli Suomen Saksan-instituutin, sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskusten sekä Eskus–Esitystaiteen keskuksen suomalaisen esitys-, tanssi- ja sirkustaiteen edistämishanke saksankielisessä Euroopassa 2017–2019. Hanke tuki vapaan kentän ammattilaisten uran kansainvälistymistä mahdollistamalla esitysvierailuja, taiteilijaresidenssejä ja muita työtilaisuuksia sekä järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia ja asiantuntijavierailuja saksalaisten avaintoimijoiden kanssa. Verkostoitumistapahtumissa esittävien taiteiden vapaan kentän ammattilaiset saivat mahdollisuuden tutustua saksalaisiin vieraisiin sekä kuulla kentän toiminnasta paikallisen asiantuntijan näkökulmasta. Suomen Saksan-Instituutin rahoittamaa SZENEfrei-hanketta tukivat Koneen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Kolmivuotisen SZENEfrei-hankkeen avulla toteutettiin vuosien 2017–2019 aikana 197 vapaan kentän sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen esitystä, joissa oli mukana 208 taiteilijaa sekä 24 asiantuntijavierailua ja verkostoitumistapahtumaa.  SZENEfrei-hankkeessa julkaistiin opas Saksan esittävien taiteiden kentästä marraskuussa 2017.  Voit ladata sen pdf-tiedostona
Lue Suomen Saksan-instituutin kulttuurivastaavan Essi Kaliman blogikirjoitus >> 

Lue lisää

Korea–Nordic Connection (2017–19)

Korea–Nordic Connection oli vuonna 2017 käynnistynyt yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena oli luoda mahdollisuus pitkäjänteiselle yhteistyölle pohjoismaisten ja korealaisten esittävän taiteen toimijoiden välille sekä konkreettisia projekteja. Korea–Nordic Connection toteutui taustatutkimuksena ja kahtena opintomatkana, joiden avulla osallistujien oli mahdollista tutustua mahdollisimman syvällisesti potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Korea–Nordic Connection -ohjelman teema vuosina 2017–18 oli nuoret yleisöt (young audiences) ja vuonna 2019 saavutettavuus (accessibility). 

Sirkuksen tiedotuskeskuksen tuella ohjelmaan osallistuivat Kalle Lehto ja Silja Kyytinen. Kalle Lehto osallistui 2018 opintomatkalle Assitej Korean kesäfestivaalille Soulissa ja Showbox-festivaalille Oslossa. Hankkeen tarjoaminen kontaktien myötä hän toteutti korealaisen yhteistuotantoteoksen vuonna 2020. Silja Kyytinen osallistui 2019 opintomatkalle PAMS-tapahtumaan Soulissa, jonka ohjelmassa oli saavutettavuus teemaan liittyviä vierailuja ja keskusteluja. 

Korea–Nordic Connection -ohjelman yhteistyökumppaneina oli korealaisia ja pohjoismaisia organisaatioita: Korea Arts Management Service, Assitej Korea, Swedish Arts Council, Assitej Sweden, Suomen Assitej, Performing Arts Hub Norway, Scenekunstbruket, Danish Arts Foundation, PAHN Performing Arts Hub Norway, Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus.

Lue lisää

Circus Incubator (2015–17)

Tiedotuskeskus oli kumppanina Erasmus+-rahoitteisessa osaamisen kehittämisen nuoriso-ohjelman Circus Incubator -hankkeessa vuosina 2015–2017. Hankkeessa kehitettiin nuorten sirkustaiteilijoiden kansainvälistä osaamista ja kontaktiverkostoa esittävän taiteen presenttereiden kanssa, sekä kasvatettiin presenttereiden osaamista sirkustaiteen erityiskysymysten osalta. Hanketta toteutettiin seminaarien, työpajojen ja verkostoitumisen kautta. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme>>

Lue lisää

CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits (2015–17)

Tiedotuskeskus oli kumppanina CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits hankkeessa vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena oli tukea alan ammattilaisten kansainvälistymistä ja verkostoitumista, sekä laajentaa osaamista yleisötyön ja markkinoinnin alueilla. Hanke koostui viikon pituisista opintomatkoista partnerimaihin, kohdennetuista seminaareista ja yhteisten digitaalisten markkinointimateriaalien tuottamisesta.

Hankkeen sivustolla casa-circuits.eu julkaistiin viisi verkko-opasta, jotka kartoittavat sirkuksen ja katutaiteen toimintaympäristön, keskeiset toimijat ja markkinat Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa, Tsekin tasavallassa ja Espanjassa. Oppaat haastattelumateriaaleineen jakavat paljon hyödyllistä tietoa sirkuksen ja katutaiteen markkina-alueista Euroopassa kaikille näistä taiteenaloista kiinnostuneille. Ne auttavat myös taiteilijoita oman työnsä markkinoinnin suunnittelussa.

Hankkeen rahoittajat olivat Luova Eurooppa -ohjelma, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Swedish Arts Council.

Lue lisää

Big Muuv (2015–16)

Sirkuksen tiedotuskeskus oli kumppanina kotimaisessa Big Muuv -hankkeessa, jota koordinoi Kansallisbaletti. Lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurihanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja sen tavoitteena oli innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan entistä monipuolisemmin koulupäivien aikana tanssin, sirkuksen ja trikkauksen keinoin. Hanke käynnistyi syksyllä 2015, ja antoi työmahdollisuuksia myös sirkustaiteilijoille ja -opettajille. Lue lisää >>

Lue lisää

Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishanke (2015–16)

Sirkuksen tiedotuskeskuksen omassa Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishankkeessa tarjottiin ryhmille sekä osaamista että suoraa resurssia toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin lisäämään ja kehittämään alan sisäistä yhteistyötä sekä parantamaan alan toimijoiden yrittäjä-tuottajaosaamista. Tämä toteutettiin tuotantotuen, suoran mentoroinnin sekä avoimien työpajojen kautta. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää>>

Lue lisää

FokusSirkus (2015–16)

Tiedotuskeskus oli partnerina FokusSirkus-hankkeessa, joka tarjosi suomalaisille sirkusammattilaisille residenssi- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Suomen Benelux kulttuuri-instituutti koordinoi hanketta, jonka tavoitteena oli suomalaisten taiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja yhteistyömahdollisuuksien edistäminen Alankomaissa ja Belgiassa. Hankkeet muut kumppanit olivat Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Circuscentrum.

Lue lisää

Unpack the Arts (2012–14)

Tiedotuskeskus oli mukana eurooppalaisessa Unpack the Arts: residency programme for cultural journalists -hankkeessa, joka käynnistyi vuoden 2012 lopussa ja jatkui vuoden 2014 alkuun. Belgian Ghentissä sijaitseva Vlaams Centrum voor Circuskunsten koordinoi EU-rahoitteista hanketta. Mukana oli yhdeksän muuta eurooppalaista partneria. Sirkuksen tiedotuskeskuksen lisäksi hankkeeseen osallistuivat CIRCa pôle national des arts du cirque, Auch Ranskasta, Crying Out Loud Iso-Britanniasta, KIT Tanskasta, Mala performerska scena Kroatiasta, Stichting Rotterdam Circusstad Alankomaista, Subtopia Ruotsista, sekä Humorologie festival ja Les Halles de Schaerbeek Belgiasta.

Hankkeen kautta pyrittiin laajentamaan sirkuksesta osaavien journalistien tietotaitoa ja määrää. Hankepartnerit järjestivät jokainen omassa maassaan sirkuksesta kirjoittaville kriitikoille ja journalisteille suunnatun työpajaresidenssin, jonka aikana katsottiin sirkusesityksiä, tavattiin sirkustaiteilijoita ja keskusteltiin sirkuksesta kirjoittamisen eri osa-alueista.

Hanke rahoitettiin Euroopan komission tuella.

Lue lisää

TAIVEX² (2012–13)

TAIVEX² oli vuosina 2012–2013 toteutettu teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisten työvaihto-ohjelma. Ohjelman aikana osallistujat suorittivat hankkeen ulkomaisessa yhteistyöorganisaatiossa työvaihtojakson, jonka pituus vaihteli kahdesta viikosta kahteen kuukauteen osallistujan toiveiden mukaan. Työvaihto-ohjelman lisäksi hankkeen aikana toteutettiin taiteen ammattilaisten kansainvälistymistä tukeva koulutuskokonaisuus. Hankkeen toteutuksesta vastasi TINFO – Teatterin tiedotuskeskus yhteistyökumppaneinaan Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin kaupungit. TAIVEX² oli osa opetusministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettavaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa.

Lue lisää

Vaikuttava sirkus (2011–14)

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen organisoimassa ESR-rahoitteisessa Vaikuttava sirkus –hankkeessa (2011–2014) kehitettiin ja testattiin sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen tarvittavia metodeja. Soveltavassa ja sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Hankeessa pyrittiin valtavirtaistamaan jo toimiviksi todettuja sosiaalisen ja soveltavan sirkuksen hyvinvointituotteita, sekä palvelumuotoiluajattelua sirkusalalla. Vaikuttava sirkus –hanketta edelsi Sosiaalinen Sirkus –hanke (2009–2011). Sirkuksen tiedotuskeskus oli mukana Vaikuttava sirkus -hankkeen ohjausryhmässä.

Hankkeessa julkaistiin Opas hyvinvoitivaikutusten tutkimiseen sekä hankeraportti, jotka löytyvät pdf-tiedostoina oheisista linkeistä sekä sivulta ammattilaisille > aineistot. 

Lue lisää

CasCas (2010–11)

Tiedotuskeskus toimi vuosina 2010–2011 partnerina neljän maan (Iso-Britannia, Ruotsi, Belgia, Suomi), Euroopan laajuista liikkuvuutta edistävässä EU-hankkeessa CasCas – Experience Diversity in circus and street arts!

Lue lisää