Työpäiväni Nuora-koordinaattorina

  • Isabel Gonzaléz
  • Chrissie Tillerin kick-off NuoraMentorsin aloitukseksi.
  • Pirjo Yli-Maunulan johdolla pohdimme taiteellisen ja tuotannollisen työn yhteispeliä.
  • Arvokello

Pakkasta on paljon ja aamu on kirkas, kun kävelen Sirkuksen tiedotuskeskuksen toimistolle Kruunuhakaan. Minulla on sovittu tapaaminen NuoraMentors-hankkeeseen osallistuvan tuottajan kanssa. Tapaamisen alkuun on vielä puolisen tuntia. Vastaan muutamaan sähköpostiin ja kirjoitan muistutuksen seuraavan viikon tuottajakahveihin ilmoittautuneille. Viestin lähetettyäni huomaan, että siihen tuli virheellinen aloitusaika – harmittaa… lähetän korjaavan viestin perään. Välillä pitäisi malttaa tehdä asioita rauhassa, eikä kiirehtiä suorittamaan.

Tapaamisessa keskustelemme mentoroitavan tuottajan lähitulevaisuuden tavoitteista, työprosesseista, taiteellis–tuotannollisesta ajattelusta, ammatillisesta kehittymisestä ja ajankäytöstä. On kiinnostavaa kuulla kollegan ajatuksia työstään ja kiinnostuksen kohteistaan.  Antoisa keskustelu mahdollistaa kokemusten jakamisen ja reflektoinnin sekä ajatusten kirkastamisen yhdessä.

Iltapäivällä jatkan NuoraNORD-hakemusten läpikäyntiä. Suomesta, Ruotsista, Liettuasta ja Latviasta valitaan kustakin maasta kaksi osallistujaa neljän työpajan sarjaan, jotka toteutetaan Rigassa, Helsingissä, Vilnassa ja Malmössä. Yhdessä partneriorganisaatioiden (Pievilcigas pilsetvides biedriba/ Re Riga! Festival, Menu spaustuve/ Arts Printing House, Manegen) edustajien ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtajan Lotta Vaulon kanssa, arvioimme kunkin maan hakijoita. Tehtävä ei ole helppo, mutta onneksi en tee sitä yksin. On hienoa lukea hakijoiden ajatuksia ja ehdotuksia sirkuskentän kehittämisestä omassa maassaan. Iltapäivä on jo pitkällä ja työpäiväni Sirkuksen tiedotuskeskuksen hankekoordinaattorina alkaa olla pulkassa. On aika rientää toiseen työhöni Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla. Työni Nuora-hankkeiden koordinaattorina on osa-aikaista. Sen ohessa vastaan kansainvälisen nykytanssifestivaalin tuotannosta, jo kymmenettä vuotta.

Oma taustani tulee baletista, olen venäläisen Vaganova-koulun käynyt ja työskentelin jonkun vuoden ammattitanssijana. Siitä ajasta on jäänyt kurinalaisuus ja rakkaus taiteeseen sekä keholliseen ilmaisuun. Hakeuduin tanssija-aikojen jälkeen opiskelemaan kulttuurituotantoa ja viisitoista vuotta olen toiminut tuottajana esittävän taiteen kentällä. Kokemusta on kertynyt mm. esitysproduktioiden tuotannosta, pienen ammattiteatterin toiminnan johtamisesta, festivaalin tuottamisesta sekä luovan tuotantotoimiston Arts Management Helsingin perustamisesta, jossa on kehitetty projekteja ja palveluita freelancer-taiteilijoiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Minua on aina kiehtonut toimintamallien ja työskentelytapojen kehittäminen sekä mentorointi. Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä yhdessä uuden oivaltaminen saa minut yhä uudelleen innostumaan. Tästä syystä olen iloinen, että olen päässyt koordinoimaan Sirkuksen tiedotuskeskuksen nuorille sirkusryhmille suunnattuja hankkeita. Hankkeet tutustuttavat minut samalla paremmin sirkuksen kenttään ja sirkustaiteeseen, joka ei entuudestaan olekaan minulle yhtä tuttua kuin tanssi ja muut esittävät taiteet. Mahdollisuuksia tähän varmasti tarjoutuu, kun pelkästään NuoraMentors hankkeeseen osallistuu lähes neljäkymmentä sirkuskentän taiteilijaa ja tuottajaa!

NuoraMentors -hankkeeseen on valittu viisi sirkusryhmää ja kahdeksan mentoroitavaa sirkustaiteilijaa ja -tuottajaa. Heidän tarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa huomioiden mukaan kutsuttiin kahdeksan kokenutta kollegaa heidän mentoreikseen. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään kaikille avoimia työpajoja. Niiden myötä hanke tavoittaa moninkertaisen määrän osallistujia.

NuoraMentors polkaistiin vauhdikkaasti käyntiin heti tammikuun ensimmäisellä viikolla. Chrissie Tiller veti hankkeeseen valituille mentoreille ja mentoroitaville inspiroivan aloituspäivän, jossa ryhmällä oli mahdollisuus tutustua toisiinsa. Tehtävien avulla tarkastelimme henkilökohtaista historiaamme ja tunnistettiin omia tulevaisuuden tavoitteitamme. Hankkeen mentorina toimivan taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunulan johdolla kaksipäiväisellä mestarikurssilla syvennyttiin, runsaslukuisella osallistujajoukolla, taiteellisen ja tuotannollisen työskentelyn yhteispeliin.

Seuraava kaikille avoin työpaja järjestetään 6.–7. maaliskuuta. Tällä kertaa pureudutaan toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun ja näkökulma on käytännönläheinen. Esittelen muutamia työkaluja ja harjoitteita, jotka olen kokenut hyödylliseksi niin organisaatioiden toiminnan kuin yksittäisten taiteilijoiden taiteellisen työn suunnittelussa. Ehkä tapaamme silloin?

Lue lisää Visiosta toteutukseen -työpajasta
Lue lisää Isabel Gonzálezista
Lue lisää NuoraMentors ja NuoraNORD -hankkeista ja katso 1.3.2018 tehdyt NuoraNORD valinnat.


Tekijä

Isabel González on NuoraMentors ja NuoraNORD -hankkeiden koordinaattori Sirkuksen tiedotuskeskuksessa. Lisäksi González suorittaa kulttuurituotannon ylempää AMK-tutkintoa Humakissa.