NuoraMentors 2017–18

NuoraMentors-hankkeessa paneudutaan syvällisesti sirkusalan vapaan kentän problematiikkaan niin taiteilijoiden kuin tuottajienkin näkökulmasta. Hankkeen kautta luodaan tilaisuuksia ammattitaidon jakamiseen ja tuodaan eri puolella Suomea toimivia nuoria ja kokeneempia ammattilaisia yhteen. Hankkeeseen otetaan mukaan sekä taiteilijoita että tuottajia tasavertaisina jäseninä. Mentoreiksi kutsutaan ammattilaisia myös muilta esittävän taiteen aloilta.

Hankkeeseen tullaan valitsemaan viisi ryhmää, joille annetaan tukea tuottajan palkkaamiseksi omarahoitusosuutta vastaan. Lisäksi ryhmien jäsenet saavat pitkäjänteistä henkilökohtaista mentorointia. Hankkeessa tulee olemaan kaksi tuotannollista ja kaksi taiteellista mentoria. Hankkeessa järjestetään myös kaikille avoimia kaksipäiväisiä mestarikursseja.

NuoraMentors-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–16 rahoittamaan Nuora-hankkeeseen ja sen hyviin kokemuksiin. NuoraMentors-hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Haku NuoraMentors-hankeeseen aukeaa loka–marraskuussa 2017.

Hanketta koordinoi Sirkuksen tiedotuskeskuksessa Anni Hiekkala (alkaen 20.9.2017) :