Etätoteutus onnistui – NuoraNORD Incubator keräsi kiitosta osallistujilta

NuoraNORD Incubator – vuoden 2020 Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima yhteistyöhanke – on tullut päätökseensä. Uutta luovien sirkusitujen kehittämishanke muutettiin lennosta etänä toteutettavaksi koronapandemian vuoksi. Osallistujat kertoivat palautteissaan, että etätyöskentely toimi erinomaisesti.

Osallistujien kanssa työskentely hankkeessa käynnistyi toukokuussa ja päättyi lokakuussa. Puolen vuoden aikana ryhmä kokoontui kolme kertaa fasilitoituun etätyöpajaan ja niiden välillä useisiin etätapaamisiin hankepartnereiden kanssa. Palautteessa osallistujat antoivat hankkeen eri toimintojen hyödyllisyydestä keskimäärin arvosanan 6 asteikolla 1-7. 

Incubator-hankkeessa osallistujalähtöisyys oli keskeistä alusta alkaen. Tavoite oli auttaa osallistujia löytämään itse keinot omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Työpajojen sisällöt suunniteltiin tätä silmällä pitäen ja ne myös elivät ja muuttuivat prosessin aikana. Palautteissa moni osallistujia toi esiin, että Incubator auttoi heitä keskittymään olennaiseen työssään. Työpajojen tehtävät ja toisilta saatu palaute auttoi ymmärtämään, mistä kunkin omassa projektissa pohjimmiltaan oli kyse ja mitkä ovat konkreettiset tehtävät matkalla kohti tavoitetta. Omien ajatusten esitteleminen muille ja toisilta saatu palaute auttoi jatkuvasti oman idean kirkastamisessa. Jotkut laajensivat näkökulmaansa, jotta hahmottivat kokonaisuuden paremmin. Toiset pilkkoivat laajan kokonaisuuden pienempiin, helpommin hahmotettaviin ja hallittaviin osasiin. 

“Incubator gave us an opportunity to clarify what we want to achieve, what excites and drives us, and also gave us free space for brainstorming and planning new ideas.”

Kiitos siitä, että työpajatyöskentely tuotti näin hyviä tuloksia, kuuluu ehdottomasti fasilitaattori Tuomas Tirkkoselle Tupu Creativesta. Tuomas rytmitti työskentelyä luovilla harjoitteilla, mikä kevensi etätyöskentelyn kuormittavuutta. Hän myös havainnollisti tehtäviä visuaalisin ja kerronnallisin keinoin, mikä teki usein monimutkaisilta tuntuvat projektinhallinnan rakenteet helpommin lähestyttäviksi.

Etätyöskentelyn apuna käytetyt työvälineet, kuten pienryhmäkeskustelut Zoomissa ja Googlen virtuaalinen fläppitaulu Jamboard toimivat osallistujien mielestä hyvin. Osallistujat kokivat, että työpajoihin oli helppo osallistua, koska ne oli huolellisesti suunniteltu ja tarkkaan aikataulutettu. Tämä ruokki myös luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Täsmällisyys yhteisen ajan käytössä pakotti keskittymään ja työskentelemään tehokkaasti, mitä pidettiin pääsääntöisesti hyvänä asiana.

Vaikka etätyöskentely onnistui hyvin ja oli monilta osin antoisaa, on joitakin asioita vaikea saavuttaa etänä. Livetapaamisen puuttuminen vaikuttaa hankaloittaneen yhteyksien luomista osallistujien välillä. Moni arveli, että jos alun perin suunniteltu residenssiviikko Tallinnassa olisi toteutunut, olisi sen jäljiltä ollut helpompi ottaa toisiin osallistujiin yhteyttä tapaamisten ulkopuolella. Lisäksi jatkossa olisi syytä miettiä, miten pitkiä taukoja tapaamisten välissä pidetään. Incubatorissa työpajojen välillä oli kuukausia, mikä teki yhdessä työskentelyn uudelleen aloittamisesta työlästä ja aikaa vievää. Tiiviimpi aikataulu saattaisi helpottaa aiheen äärelle palaamista.

Kaiken kaikkiaan Incubator oli menestys. Työpajojen ja muiden tapaamisten ohella osallistujat ottivat saamansa rahallisen avustuksen ilolla vastaan. Se mahdollisti heille projektien käynnistämisen ennen kuin olivat saaneet muuta rahoitusta. Kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaan prosessiin osallistumista muille sirkusammattilaisille.

Ei ainoastaan osallistujien vaan myös Sirkuksen tiedotuskeskuksen näkökulmasta hanke oli onnistunut. Tavoitteena oli tukea uusia sirkusituja niiden alkutaipaleella kohti elinvoimaista tulevaisuutta. Näyttää siltä, että tavoite saavutettiin, vaikka vielä ei tiedetäkään, mihin Incubatoriin osallistuneet projektit lopulta päätyvät. “Tuntui tärkeältä viedä hanke läpi pandemiasta huolimatta. Olemme iloisia, että pystyimme yhdessä hankepartnerien kanssa tarjoamaan nostetta näille sirkusprojekteille ja siten rakentamaan entistä kestävämpää sirkuskenttää Baltiaan ja Pohjoismaihin”, hankkeen koordinaattori Kaisa Tiainen summaa.

NuoraNORD Incubator on Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima hanke, jonka tavoite on tukea aloittelevia sirkusprojekteja Baltiassa ja Pohjoismaissa. Tiedotuskeskuksen partnerit hankkeessa ovat Arts Printing House / Menu spaustuve (Liettua), Eesti Tsirkusekeskus (Viro), Cirkus Cirkör (Ruotsi), Dynamo Workspace for Circus (Tanska) and Riga Cirks (Latvia). Kukin partneri valitsi Incubatoriin alueeltaan yhden osallistujan, jotka ovat Lumo Company (FIN), Šiuolaikinio cirko asociacija (Contemporary Circus Association, LIT), EPICIRQ showcase (EST), Below Zero (SWE), CameliOrquestra (DNK) ja sirkusesitys Up to this point (LAT).

NuoraNORD Incubator toteutettiin Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuella.