Hankkeet

Olemme kumppanina sekä kansainvälisissä että kotimaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka tähtäävät sirkusalan yleisten toimintaolosuhteiden sekä sirkusammattilaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseen.

Kotimaiset hankkeet

NuoraMentors 2017–18

NuoraMentors-hankkeessa paneudutaan sirkusalan vapaan kentän problematiikkaan niin taiteilijoiden kuin tuottajienkin näkökulmasta. Hankkeen tavoiteena on tukea kotimaisen sirkustaiteen taiteilija-tuottajaverkostojen syntymistä ja lisätä alan yhteistyötä.  Hankkeen perusajatuksena on nuorten sirkusryhmien taiteellinen ja tuotannollinen mentorointi. NuoraMentors-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–16 rahoittamaan Nuora-hankkeeseen ja sen hyviin kokemuksiin. NuoraMentors-hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto. Lue lisää>>

Big Muuv -hankkeen logoBig Muuv

Sirkuksen tiedotuskeskus on kumppanina kotimaisessa Big Muuv -hankkeessa, jota koordinoi Kansallisbaletti. Lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurihanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja sen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan entistä monipuolisemmin koulupäivien aikana tanssin, sirkuksen ja trikkauksen keinoin. Hanke käynnistyi syksyllä 2015, ja se tuo mukanaan työmahdollisuuksia myös sirkustaiteilijoille ja -opettajille. Lue lisää >>

Kansainväliset hankkeet

SZENEfrei 2017–2019

SZENEfrei on kolmivuotinen hanke, joka edistää suomalaista sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisten tunnettuutta, työllistymistä ja verkostoitumismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 2017–2019. Hanke tukee suomalaisia esitysvierailuja Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa, tehostaa asiantuntijavierailuja Suomeen ja järjestää verkostoitumistapahtumia vapaan kentän ammattilaisille.

SZENEfrei on Suomen Saksan-instituutin käynnistämä projekti, jonka yhteistyökumppaneita ovat Esitystaiteen keskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus. Hanketta tukee Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

casa-logoCASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits (2015–17)

Tiedotuskeskus on kumppanina CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits hankkeessa vuosina 2015-2017. Hankkeen tavoitteena on tukea alan ammattilaisten kansainvälistymistä ja verkostoitumista, sekä laajentaa osaamista yleisötyön ja markkinoinnin alueilla. Hanke koostuu viikon pituisista opintomatkoista partnerimaihin, kohdennetuista seminaareista ja yhteisten digitaalisten markkinointimateriaalien tuottamisesta. Hankkeelle on saatu rahoitusta Luova Eurooppa -ohjelmasta ja Suomen osuudelle opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahaa. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>

logo-circus-incubatorCircus Incubator (2015–17)

Tiedotuskeskus on kumppanina Erasmus+-rahoitteisessa osaamisen kehittämisen nuoriso-ohjelman Circus Incubator -hankkeessa vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteina on kehittää nuorten sirkustaiteilijoiden kansainvälistä osaamista ja kontaktiverkostoa esittävän taiteen presenttereihin, sekä kasvattaa presenttereiden osaamista sirkustaiteen erityiskysymysten osalta. Hanke toteutetaan seminaarien, työpajojen ja verkostoitumisen kautta. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme>>