2019

2019 rikkoi sirkuksen yleisöennätykset – esitykset keräsivät yli puoli miljoonaa katsojaa

Suomalaisella sirkuksella oli viime vuonna enemmän esityskertoja ja yleisöä kuin koskaan aiemmin. Sirkusryhmät ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestivät yhteensä 1 666 esitystä, jotka keräsivät Suomessa ja ulkomailla kaiken kaikkiaan 343 627 katsojaa. Tilastoitujen esitysten määrä nousi edellisvuodesta 43 prosenttia ja katsojien määrä jopa 79 prosenttia.

Kun lasketaan mukaan perinteisen kiertävän sirkuksen tilastoidut luvut eli Sirkus Finlandian esitykset, esityskertoja suomalaisella sirkuksella oli yhteensä 1 898 ja katsojia 541 987.

Noin puolet sirkusryhmien esityskerroista ja reilusti yli puolet katsojista kerättiin ryhmiltä ja artisteilta, jotka toimivat ilman valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta. Iso osa teoksista syntyy siis taiteilijavetoisten ryhmien tuottamana, oman toiminnan tuloihin ja produktiokohtaisiin apurahoihin nojaten. Toisaalta myös valtion toiminta-avustuksen piirissä olevat ryhmät rahoittavat suurimman osan toiminnastaan itse: pääsylipputuloista ja esityspalkkioista koostuvat tulot ovat keskimäärin kaksi kolmasosaa kaikista tuloista. Valtion toiminta-avustus kattaa siis vain kolmanneksen kyseisten ryhmien rahoituksesta.

Vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskuksen kautta myönnettävää esittävän taiteen valtionrahoitusta uudistettiin. Myös sirkustaiteen harkinnanvaraisten avustusten kokonaissumma nousi noin kolmanneksella edellisvuodesta. Suhteessa sirkuksen esitys- ja katsojamääriin sekä taiteenalan merkitykseen kulttuuriviennin veturina sirkukselle suunnattu tuki on tästä huolimatta edelleen pientä. Kun apurahat ovat usein produktiokohtaisia, teosten elinkaari jää turhan lyhyeksi. Ryhmien on monesti jo parin esityskerran jälkeen alettava tehdä seuraavaa teosta talouden turvaamiseksi.

Katsojista kaksi kolmasosaa oli Suomen rajojen ulkopuolella

Sirkustaiteen kansainvälinen, kiertävä luonne nousee tilastoluvuissa jälleen selkeästi esiin. Ryhmien esityksistä noin kolmasosa ja katsojista jopa kaksi kolmasosaa oli ulkomailla. Kahden tilastoissa mukana olleen suomalaisryhmän kiertueet eivät ulottuneet kotimaahan lainkaan: Sisus Sirkus keräsi maailman näyttämöillä 39 050 katsojaa ja nyt ensi kertaa tilastoissa mukana ollut Wise Fools 30 700 katsojaa. Suomessa on edelleen suuri tarve sirkuksen kiertueolosuhteiden ja -toiminnan kehittämiseen.

Suomalaista sirkusta nähtiin 36 maassa. Eniten katsojia oli Iso-Britanniassa, toisena tuli perinteinen sirkusmaa Ranska. Reilun parinkymmenen Euroopan maan lisäksi suomalaista sirkusta nähtiin esimerkiksi Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Sirkus pitää siis paikkansa suomalaisen kulttuuriviennin kärjessä.

Kantaesityksiä sirkusryhmät tuottivat vuonna 2019 runsaasti, kaiken kaikkiaan 56 kappaletta. Näistä 18 syntyi valtion toiminta-avustusta saaneiden ryhmien tuottamana. Kantaesitysten kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 44 prosentilla.

Tilastoinnissa oli mukana yhteensä 42 sirkusryhmää, sooloartistia ja yhdistystä sekä yksi sirkuskeskus. Vuonna 2019 yhteensä yksitoista sirkustoimijaa sai valtion toiminta-avustusta.