2013

Suomalaista sirkustaidetta esitetään maailmanlaajuisesti

Suomalaisia sirkusesityksiä tilastoitiin vuonna 2013 yhteensä 1232 esitystä. Kotimainen sirkustaide tavoitti viime vuonna 358 594 katsojaa. Luvuissa ovat mukana sekä perinteisen sirkuksen esitykset että nykysirkusryhmien koti- ja ulkomaan esitystoiminta.

Suomalaisten sirkusryhmien toiminta on luonteeltaan hyvin kansainvälistä. Useat sirkusryhmät esiintyvät säännöllisesti ulkomailla ja esityskiertueet ulottuvat maantieteellisesti laajalle: suomalaista sirkustaidetta on nähty viime vuoden aikana 15 Euroopan maan lisäksi Georgiassa, Koreassa, Kiinassa, Uudessa–Seelannissa, Brasiliassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 neljätoista suomalaista nykysirkusryhmää esiintyi yhteensä 22 maassa, viidessä maanosassa.

Tilastossa mukana olevien 20 nykysirkusryhmän ja yhden sirkuskeskuksen osuus esitysmäärästä oli 978 esityskertaa. Esitykset keräsivät kotimaassa 67 813 katsojaa ja ulkomailla 62 181 katsojaa. Sirkusryhmiemme esitystoiminnasta 35 prosenttia tapahtui maamme rajojen ulkopuolella ja vastaavasti yleisömäärästä miltei puolet (48 prosenttia) oli ulkomailla.

Valtionosuuslain ulkopuoliselle esittävän taiteen vapaalle kentälle, johon sirkusryhmät lukeutuvat, on luonteenomaista vuosittaisen toiminnan volyymin vaihtelu rahoituksen mukaan. Sellaisina vuosina, jolloin ryhmät valmistelevat uusia tuotantoja, kiertuetoiminnan määrä laskee. Edelliseen vuoteen verrattuna sirkusryhmien esitysmäärä laski vuoden 2013 tilastossa 10 prosenttia ja katsojamäärä 45 prosenttia. Samaan aikaan sirkusryhmien toiminta on laajentunut ja monimuotoistunut ja suomalaisen sirkustaiteen näkyvyys ja vaikuttavuus on vahvistunut. Esitys- ja katsojamäärien tilastointi ei tuo esiin koko kuvaa sirkusryhmien toiminnasta.

Sirkusryhmien toiminta laajentuu ja monimuotoistuu

Suomalaisen sirkustaiteen kansainvälinen vaikuttavuus on tilastoitua laajempaa. Sirkustaiteilijoiden toiminta kansainvälisissä ryhmissä, muun muassa ulkomaisille ryhmille tehdyt ohjaustyöt, jäävät tämän tilaston ulkopuolelle, kuten myös esitykset kansainvälisten varieteiden ohjelmistoissa. Osa nykysirkusteoksista valmistuu myös kansainvälisinä yhteistuotantoina. Sirkusryhmät toimivat yhä useammin partnereina kansainvälisissä hankkeissa, joissa tehdään mm. uraa uurtavaa taiteellista tutkimusta ja nuorten taiteilijoiden mentorointia.

Huomionarvoista on, että sirkusryhmien taiteellinen toiminta on laajentunut uusille alueille, kuten sirkuselokuvien ja mediateosten tuottamiseen. Myös yhteydet nykymusiikin ja klassisen sävellystaiteen suuntiin näkyvät erityisen vahvana sirkustaiteessa tällä hetkellä. Sirkusryhmien tekemä kehitystyö uusien teknologioiden ja näyttämöilluusioiden parissa on löytänyt tiensä teatteriesityksiin ja teatteri- ja tanssiryhmien kanssa tehtävät yhteistuotannot ovat lisääntyneet. Nykysirkus levittyy uusille alueille ja tavoittaa uusia yleisöjä.

Monet sirkusryhmät tekevät myös sosiaalisen ja soveltavan sirkuksen projekteja moninaisten erityisryhmien kanssa ja käyttävät sirkustaidetta yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemista. Suomalaisella sosiaalisen sirkuksen osaamisella on myös kansainvälistä kysyntää.