Uudet klassikot -rahaston seuraava hakukierros järjestetään 1.-15. syyskuuta

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama Uudet klassikot – Nya klassiker -rahaston haku järjestetään syykuussa. Tuki kohdennetaan sekä esittäville taiteille että kuvataiteelle. Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä.

Erityisenä tavoitteena on

  • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle
  • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön
  • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta.

Uudet klassikot -rahasto tukee suomalaisen taiteen ja sen rahoitusjärjestelmän uudistumista. Rahasto ei pyri toisintamaan valtion tai apurahasäätiöiden vakiintuneita toimintatapoja.

Kuka voi hakea?
Hakukelpoisia ovat vuonna 2023 Taiteen edistämiskeskuksen taidealakohtaista toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt. Festivaali- ja residenssiavustuksen saajat eivät ole hakukelpoisia.
Hakukelpoisia eivät ole:

  • julkisyhteisöt
  • kulttuurin valtionosuuden piirissä olevat toimijat
  • kansalliset taidelaitokset
  • yhteisöt, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen edellisellä hakukierroksella.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?
Tukea haetaan yksittäiselle tuotannolle. Tuotannolla tarkoitetaan taiteellisesti jäsentyvää kokonaisuutta, joka on toistettavissa. Tuotanto voi olla esimerkiksi yksittäisen teoksen tai esityksen esillepano, useamman esityksen kiertävä sarja tai jokin muu taiteelliseen esitystoimintaan liittyvä taiteen ja yleisöjen vuorovaikutusta edistävä toteutus.

Kohdetuotanto voi olla uusi tai aiemmin esitetty. Tukea voi käyttää kohdetuotannon toteuttamiseen ja hakijan muun toiminnan edistämiseen hakijan suunnittelemalla tavalla.Myönnetyn tuen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa. Hakijalla voi olla samanaikaisesti myös muuta toimintaa, mutta tukea voi hakea vain yhteen kohdetuotantoon.

Haku aukeaa 1.9.2023 ja päättyy 15.9.2023, klo 16.00

Lue koko hakuilmoitus > Uudet klassikot -rahaston sivuilta