SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hankkeen koulutuksia Pirkanmaan toimijoille keväällä 2023

SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hanke kutsuu kääntämään digitalisaation peikosta työkaveriksi, soveltamaan kokeilevaa ja ketterää työotetta, valjastamaan monialaisuuden voimavaraksi ja tekemään kulttuurista saavutettavampaa.

Kevään 2023 SMART ART -koulutuksen tarjonnassa on jäljellä vielä monipuolisia aiheita, ja ilmoittautua voi joko yhteen tai useampaan koulutuskertaan. 

Huhtikuun aiheissa tarkastellaan lähiverkon luomia mahdollisuuksia mediatuotannoissa NDI:n avulla, kilpailijoiden välistä yhteistyötä (coopetition), (esitys)tilojen saneerauksen ja investointien ennakointia, sekä vastuullisuutta ja kiertotaloutta esittävissä taiteissa. Toukokuussa vuorossa on esittävien taiteiden saavutettavuutta käsittelevä teemapäivä  sekä kaksipäiväinen 360 video -workshop.

Lisätiedot ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät Pilotoitavan koulutuksen sivulta https://projects.tuni.fi/smart-art-esr/pilotoitava-koulutus/

SMART ART -hankkeessa pilotoitava koulutus on osallistujille ilmainen ja suunnattu esittävien taiteiden piirissä toimivien pirkanmaalaisten yritysten, osuuskuntien ja yhdistysten henkilöstölle, alalla toimiville itsensä työllistäille, sekä esittäviin taiteisiin tulevaisuudessa yhä vahvemmin kytkeytyvien yritysten henkilöstölle muilta aloilta. Koulutus soveltuu eri tehtävissä työskenteleville.

Koulutuksen järjestää Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhteistyössä Tampereen yliopiston (TAU) kanssa osana SMART ART – Esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hanketta. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on yksi REACT-EU -hankkeista, joita rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

SMART ART -hankkeen nettisivut: https://projects.tuni.fi/smart-art-esr/