Hiljaisuus-residenssin haku 1.4.-31.5.2023

Hiljaisuus-residenssi on esittäviin taiteisiin keskittyvä monitaiteinen ja kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Hiljaisuus-residenssi ei rajaa mitään taiteenlajia ulkopuolelleen, mutta tukee ensisijaisesti monitaiteista ja esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvaa työskentelyä, nykysirkuksen projekteja sekä pohjoisten alueiden taiteilijoiden välistä yhteistyötä. Residenssitaiteilijat valitaan avoimen haun kautta. Hiljaisuus-residenssin toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Kittilän kunta.

Vuonna 2023 residenssitaiteilijat valitaan poikkeuksellisesti kutsumenettelyllä, sillä haluamme tukea kanssamme työskentelemään kutsuttuja taiteilijoita käytössämme olevin resurssein. Vuonna 2022 monivuotiseen residenssiin valittu ryhmä jatkaa työskentelyä myös vuonna 2023.

Vuoden 2024 residenssijaksoja voi hakea 1.4.-31.5.2023. Päätökset tehdään ja julkistetaan elokuussa. Valitut työryhmät ehtivät hakea tukea omille taiteellisille projekteilleen ja residenssityöskentelylle syksyn avustushauissa.

Hiljaisuus-residenssi tarjoaa esittäville taiteille soveltuvan työskentelytilan Kaukosen työväentalolla eli Tökärillä. Kaukosen kylä sijaitsee Kittilässä Ounasjoen varrella, kauniin ja puhtaan luonnon keskellä, mistä syystä Hiljaisuus-residenssi tarjoaa erityiset puitteet taiteelliseen työskentelyyn keskittymiseen, muusta päivittäisestä työstä ja kaupunkielämän kiireisestä rytmistä irrottautumiseen. Taiteilijoita rohkaistaan hyödyntämään Kaukosen kylän vanhojen rakennusten ja kauniin luonnon tarjoamia paikkoja inspiraation lähteenä ja esityspaikkoina. Residenssitaiteilijoilta odotetaan korkeaa taiteellista tasoa sekä mielenkiintoa residenssityöskentelyn aikaista yleisötyötä kohtaan. 

Residenssitaiteilijoiden valintoja ohjaa ensisijaisesti hakijan projektin tarpeiden ja  Hiljaisuus-residenssin tarjoamien fasiliteettien yhteensovittaminen.  Valinnoissa pyritään tasapuolisuuteen nuorten aloittelevien taiteen ammattilaisten ja jo kokeneempien tekijöiden välillä. Valinnoissa painotetaan myös taiteidenvälisyyttä ja vakiintuneiden esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvia projekteja.

Lisätietoa ja tarkemmat hakuohjeet (siirryt toiselle sivustolle)