Hae mukaan Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen asiantuntijaryhmiin

Haku avoinna 22.1. asti!

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry:n hallitus asettaa sirkukselle ja tanssille taiteenalakohtaiset asiantuntijaryhmät, jotka tukevat uuden tiedotuskeskuksen palvelujen kehittämistä.

Sirkukselle ja tanssille perustetaan omat asiantuntijaryhmät. Molempiin ryhmiin valitaan 5-7 henkeä. Jäsenet valitaan avoimen haun perusteella. Lisäksi voidaan käyttää kutsumenettelyä. Ryhmien jäsenet valitaan vähintään yhdeksi vuodeksi. Tavoitteena on, että osa ryhmien jäsenistä sitoutuisi useampaan kauteen.

Ryhmien ensisijainen tehtävä on syventää ja laajentaa uuden tiedotuskeskuksen sirkuksen ja tanssin kenttien toiminnan ja olosuhteiden tuntemusta sekä tuoda ajatuksia ja ideoita uuden tiedotuskeskuksen toiminnan kehittämiseen. Ryhmillä ei ole päätösvaltaa tiedotuskeskuksen toimintaan.

Ryhmien työskentelytapa, tavoitteet ja teemat määritellään erikseen. Vuoden 2023 keväällä ryhmien keskeinen tehtävä on antaa lisätietoa Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen strategiatyöhön. Työskentelytapoina voi olla esimerkiksi erilaiset keskustelut, työpaja- tai focusryhmätoiminta sekä kyselyihin vastaaminen.

Vuodessa on arviolta kolme tapaamista. Ryhmän jäsenille maksetaan kokouspalkkio sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.

Ryhmiin etsitään laaja-alaista asiantuntemusta niin, että jäsenillä on kokemusta/näkemystä mm.

  • freelancerien työskentelyolosuhteista
  • vapaan kentän ryhmien toiminnasta
  • vos-toimijoiden toiminnasta
  • sirkuksen ja tanssin instituutioiden toiminnasta
  • alan koulutuksesta
  • sirkuksen ja tanssin harrastustoiminnasta
  • esittävän taiteen kansainvälisestä toiminnasta
  • yleinen alan tuntemus

Lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään 22.1.2023 mennessä Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtajalle Sanna Rekolalle, .

Kerro lyhyesti taustasi (tai liitä mukaan CV) sekä vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Haetko tanssin vai sirkuksen asiantuntijaryhmään. Millaista asiantuntijuutta toisit ryhmään? Millaisia asioita ryhmässä pitäisi mielestäsi käsitellä? Olisitko halukas työskentelemään asiantuntijaryhmässä yhden / kahden / kolmen vuoden ajan.

Asiantuntijoiden valinnasta päättää Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen hallitus. Lisätietoa antavat Lotta Nevalainen, p. 050 303 8339 ja Riitta Aittokallio, p. 050 350 6722.

Lisätietoja:
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen toimintaa määrittävät säännöt sekä yhdistymissopimus.