Digital Leap -hankkeen ensimmäinen “cookbook” on täällä!

Digital Leap [www.digital-leap.eu] on kaksivuotinen kansainvälinen hanke, joka tarjoaa tanssin ja sirkuksen ammattilaisille tilaisuuksia oppia ja syventää ymmärrystään digitaalisista työkaluista ja niiden mahdollisuuksista esittävien taiteiden kentällä. Hankkeen puitteissa järjestetään opintomoduuleja ja julkaistaan oppimateriaaleja. Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on hankkeen pääkoordinaattori.

Digital Leapin tavoitteena on jakaa opintomoduuleissa kehkeytyneitä ideoita ja oppeja laajemmin kaikille esittävien taiteiden digitalisaatiosta kiinnostuneille. Hanke julkaisee englanninkielisiä oppimateriaaleja – cookbookeja – jotka koostuvat teksteistä, videoista ja äänitiedostoista, ja aineisto on vapaasti saatavilla hankkeen nettisivulla. Ensimmäinen materiaalikokonaisuus on nyt verkossa!

Digital Leapin cookbookit ovat digitaalisia käsikirjoja, jotka ruokkivat ajattelua ja tarjoilevat aineksia, joilla kehittää omaa osaamista digitaalisista alustoista. Cookbookit kattavat samat aihepiirit, kuin hankkeen järjestämät neljä opintomoduulia. Tietoa voi soveltaa kaikille esittävien taiteiden aloille. Nämä online opaskirjat ovat hyvä lähtöpiste matkalla 

Cookbook 1 – Promotion käsittelee samoja aiheita, kuin ensimmäinen opintomoduuli, jonka Arts and Theatre Institute järjesti Prahassa huhtikuussa 2022. Moduulissa tutustuttiin nykypäivän digitaalisen ympäristön perustietoihin, suurimpiin sisältöalustoihin ja sosiaalisen median verkostoihin sekä algoritmi-ilmiöön. Ensimmäisen cookbookin on tuottanut Sirkuksen tiedotuskeskus (nyk. Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus). 

Ensimmäinen cookbook sisältää mm.:

  • sosiaalisen median perussanastoa ja periaatteita
  • vinkkejä oikean alustan valitsemiseen 
  • työkaluja brändin luomiseen
  • niksejä somenäkyvyyden tehostamiseen
  • Prahan moduulissa olleiden asiantuntijoiden ja taiteilijoiden mietteitä ja oivalluksia

Tututstu materiaaleihin täällä: https://digital-leap.eu/cookbooks/cookbook-1-promotion/

Keväällä 2023 Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus järjestää Digital Leap -seminaarin, jossa päästään yhdessä muiden kanssa tutustumaan projektin aiheisiin. Seuraa viestintäämme ja tule mukaan!

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta täällä: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus