Millaisia mahdollisuuksia Taidetestaajat tarjoaa sirkusryhmille? 

Sirkuksen tiedotuskeskus ja Taidetestaajat järjestivät syyskuussa webinaarin, jossa kerrottiin miten taidetestaamiseen pääsee mukaan, mitä osallistuminen vaatii ja mitä se voi antaa taiteilijalle ja taideyhteisölle. Keskustelussa olivat mukan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman päällikkö Joonas Keskinen ja koordinaattori Kaisa Järvelin. Taidetestaamisen kokemuksia kertoi taiteilijan näkökulmasta Katerina Repponen ja järjestävän tahon näkökulmasta Sorin Sirkuksen tuottaja Pertti Huovinen.

Jos mietit hakemuksen jättämistä Taidetestaajien ohjelmahakuun, kannattaa lukea tämä teksti. 

Mikä Taidetestaajat on? 

Kaisa Järvelin: Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät kaksi kertaa lukuvuoden aikana korkealaatuisen taide-elämyksen äärelle osana koulutyötä. Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Nuoret antavat palautetta näkemästään ja kokemastaan tätä varten luodulla selainpohjaisella sovelluksella. 

Taidetestaajat on Suomen ainoa valtakunnallinen kulttuurikasvatusohjelma, joka on toiminut lukuvuodesta 2017–18 alkaen. Ohjelma tavoittaa joka vuosi 100% ikäluokasta, mikä tarkoittaa noin 60 000 kasiluokkalaista ja noin 5000 opettajaa. 

Taidelaitoksia Taidetestaajissa on mukana vuosittain 50–100. “Taidelaitos” tarkoittaa Taitetestaajien kielessä kaikkia taidetta esittäviä ryhmiä, esimerkiksi freelancereista koostuva yhdistys on myös tässä yhteydessä “taidelaitos”. 

Vuodesta 2017 alkaen syyskuuhun 2022 mennessä kasien vierailuja on toteutunut noin 500 000 ja arvioita on annettu noin 160 000 kappaletta. Vierailuja järjestetään tasa-arvoisesti kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille riippumatta nuoren sosioekonomisesesta taustasta, asuinpaikasta, erityistarpeista, kunnan varallisuudesta tai opettajan kiinnostuksesta. Vierailuihin sisältyvät pääsyliput ja kuljetukset. Näistä vastaa Taidetestaajat-tiimi, joka myös miettii mitkä koulut ja luokat menevät mihin esitykseen ja järjestävät kuljetukset ja pääsyliput. 

Itse esitystapahtuman lisäksi taidekokemukseen sisältyy kokemusta valmistelevat etkot ja elämystä syventävät jatkot. Etkojen ja jatkojen järjestämisestä vastaa taidelaitos. Pelkkä esitys ei siis riitä, vaan tarvitaan etukäteismateriaali, jonka tarkoitus on valmistella oppilaita, jotta he tietävät mihin ovat menossa. Suurimmalle osalle kahdeksasluokkalaisista Taidetestaajien kautta tehty vierailu on heidän elämänsä ensimmäinen taidelaitosvierailu. Nuorille ei välttämättä ole ollenkaan selvää, miten teatterissa käyttäydytään ja sitä on hyvä etkoissa hieman miettiä ja avata sitä, miten juuri tämä taide-elämys otetaan vastaan. 

Jatkojen tarkoitus on auttaa nuorta muodostamaan perusteltu mielipide. Nuoret antavat palautetta ja arvioivat elämyksen, johon osallistuivat. Nuorten antamat arviot julkaistaan Taidetestaajien nettisivuilla ja ne ovat milloin tahansa kenen tahansa löydettävissä, kaikki tähän mennessä annetut 160 000 arviota. Ne ovat mielenkiintoista luettavaa ja niistä Taidelaitokset voivat halutessaan oppia, esimerkiksi oman yleisötyön tekemisestä tai nuorille suunnattujen sisältöjen tekemisestä. Nuorille voi toki tarjota minkälaista sisältöä tahansa, mikä on hyvä aihe toiseen keskusteluun.

Kartalla näkyy tänä vuonna mukana olevat taidelaitokset. Pinkit pisteet ovat esityspaikkoja ja vihreät pallukat ovat kiertävien esitysten paikkakuntia. Kiertävä esitys on sellainen, jota ei välttämättä ole tehty samassa maakunnassa, missä se esitetään. Kiertävien esitysten tarve juontuu siitä, ettei kyseisestä maakunnasta ole tullut riittävästi ohjelmahakemuksia ja kaikki maakunnan kasiluokkalaiset eivät mahdu maakunnan taidelaitoksiin. Tänä vuonna Taidetestaajissa on mukana 65 taidelaitosta. Niistä kolme on sellaisia, jotka esiintyvät useammassa kaupungissa. 

Sirkustaidetta on ollut mukana Taidestestaajissa tähän mennessä kuutena lukuvuonna ja sirkusesitykset ovat hyvin suosittuja nuorten keskuudessa. Tanssiteatteri Hurjaruuth on ollut mukana vuodesta 2018 alkaen. Flow-sirkuksella on ollut vuodesta 2019 alkaen Taidetestaajissa mukana useampi teos ja Cirkolla on tänä vuonna neljä teosta Taidetestaajissa. Sorin Sirkus tuli järjestävänä tahona mukaan ensimmäisen kerran viime vuonna. Tänä lukuvuonna ohjelmistossa on sirkusta yhteensä kymmeneltä taidelaitokselta. Osa näistä on monitaiteisia teoksia, kuten Vaasan kaupunginorkesterin Jong, joka on jonglöörille ja kamariorkesterille sävelletty Lotta Wennäkosken nykymusiikkiteos ja Lohjan kaupunginorkesterin Music Meets Magic -esitys, jossa on taikuutta ja musiikkia sekä Kansallisoopperan CircOpera 2.0. Sirkus komeilee Taidetestaajien arvioiden tähtiluokituksen kärjessä tällä hetkellä.  

Taidetestaajat-toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Taidetestaajat-tiimiin kuuluu 12 koordinaattoria. He järjestävät vierailuja ja varailevat busseja. Tiimiin kuuluu myös viestinnän suunnittelija, hallintosihteeri ja päällikkö Joonas Keskinen, joka on mukana tässä webinaarissa. 

Taidetestaamista rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja opetus- ja kulttuuriministeriö eduskunnan päätöksellä. Tänä vuonna koulut ovat saaneet valita joko kaksi lähivierailua omassa maakunnassa tai yhden valtakunnallisen ja toisen lähivierailun. Yksi luokka saa aina kaksi erilaista taide-elämystä, eli toinen voi olla esimerkiksi esittävää taidetta ja toinen museovierailu. 

Taidetestaajien verkkosivulla https://taidetestaajat.fi/info/taidelaitoksille on paljon tietoa taidelaitoksille ja taidelaitokseksi aikoville, mm. toimintaopas on kaikenkattava opas, joka kertoo, mitä me odotamme taidelaitoksilta ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Oppaassa on myös esimerkkejä onnistuneista etko- ja jatkopaketeista.

Miten mukaan Taidetestaajat toimintaan?

Ohjelmahaku seuraavalle lukuvuodelle on avoinna 21.11.–9.12.2022. Valinnat tehdään ja niistä tiedotetaan alkuvuoden aikana. Etkoilla ja jatkoilla on suuri merkitys valintoja tehdessä, joten niitä kannattaa oikeasti miettiä ja kertoa vähän enemmän sisällöistä kuin että “tehdään video ja pidetään loppukeskustelu”. – Jos haluaa päästä vierailulle jollekin tietylle näyttämölle, niin kannattaa itse olla yhteyksissä näyttämöön ja tiedustella yhteistyötä, kertoi Kaisa Järvelin. 

”Hakemusvaiheessa pitää siis olla selvillä tuotantokokonaisuus, johon voi myydä pääsylippuja; valmis prokkis, jota hakuvaiheessa tarjotaan. Se, että teos on liikuteltavissa voi edesauttaa mukaan valitsemista, mutta kuitenkin niin, että ryhmä itse sopii ennalta esitystilojen kanssa.” 

Hakijana toimivan taidelaitoksen tulee olla rekisteröitynyt organisaatio, joka pystyy laskuttamaan pääsyliput, jotka Taidetestaajat ostavat. Pääsylipusta maksetaan Taidelaitokselle 16,50 €/ vierailija (sis. alv). Taidetestaajat ei siis myönnä hankerahoitusta tai tuotantotukea, vaan sitoutuu ostamaan pääsylippuja. 

Taidetestaajat täyttävät katsomot aina lähes 100%. Taidetestaajista sirkusryhmä voi saada työtä ja palkkaa. Suurella vaivalla tehty esitys saa esityskertoja ja ennen kaikkea kohtaamisia nuorten kanssa. 

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohejlman päällikkö Joonas Keskinen kertoi, että hänelle tai koordinaattoreille saa soittaa hakemusvaiheessa ja kysyä vinkkejä siitä, missä päin Suomea tarvittaisiin lisää esityksiä ja sitä kautta tehdä taidetestaamiseen hyvin soveltuvaa hakemusta. Myös etkojen ja jatkojen sisältöjä suunnitellessa uusien toimijoiden kannattaa olla rohkeasti yhteyksissä Taidetestaajat-koordinaattoreihin ennalta. Vaikka haku on avoin, ei ole kyse apurahahausta, ja varsinkin uudet toimijat voivat olla yhteyksissä selvittääkseen, millaisilla yksityiskohdilla hakuun kannattaa lähteä. 

Sellainenkin on mahdollista, mikäli pystyy esittämään teoksen useamman kerran päivässä, että sopii esitystilan kanssa Taidetestaajien päivänäytösten lisäksi iltanäytöksen, jonka itse tuottaa normaalisti maksavalle yleisölle. Tällöin Taidetestaajien päivänäytöksillä voi saada kulut katetuksi ja iltanäytös siihen päälle on ekstraa, jonka taloudellinen tulos riippuu tietysti siitä, miten markkinoinnissa onnistuu. 

Kokemuksia Taidetestaamisesta

Katerina Repponen kertoi, että Duo Kate ja Pasi on ollut mukana esiintymässä taidetestaajille kolmessa eri yhteydessä hieman erilaisella tuotantomallilla: Sorin Sirkuksessa, Verkatehtaalla Hämeenlinnassa ja Järvenpää-talossa. Kate ja Pasi oli mukana ensimmäisellä Sorin Sirkuksen Taidetestauksessa, johon he päätyivät Sorin järjestämän avoimen haun kautta. Sorin Sirkuksen ja Järvenpää-talon järjestämissä Taidetestaajien esityksissä taidelaitoskumppani osti heiltä esitykset esityskorvauksella. Esityskorvaukseen oli laskettu mukaan esiintyjien ja teknikon palkat. 

Verkatehtaalla taas Kate & Pasi oli järjestävän taidelaitoksen roolissa ja laskutti esitysliput Taidetestaajilta ja hoiti muun tuotannon itse, kuten esitystilan vuokraamisen Verkatehtaalta. Kun valmis taidetestauskonsepti etkoineen ja jatkoineen oli luotu Sorin Sirkuksen esitysten yhteydessä, oli sen siirtäminen toiseen ympäristöön Verkatehtaalle ja Järvenpää-talolle helppoa. Etkomateriaalit ja yleisötyöntekijän työpanoksen Kate & Pasi osti Sorin Sirkukselta palveluna. –  Oli tosi hyvä, että me emme hoitaneet jatkokeskustelua itse, vaikka mikkiin tarttuminen esityksen jälkeen meiltä onnistuisikin. Siinä on niin valtavasti tekemistä ja on paljon mielenkiintoisempaa, että mukana on ulkopuolinen ihminen keräämässä kysymykset ja haastattelemassa taiteilijoita kaseja kiinnostavalla tavalla, totesi Katerina Repponen. Kaisa Järvelin taustoitti, että Verkatehtaan ja Järvenpää-talon tilaisuudet syntyivät, kun pandemian vuoksi edellisvuoden kaseilta oli jäänyt esityksiä näkemättä ja Taidetestaajat järjesti viime kaudella lisäesityksiä myös yseille. Näihin saatiin lyhyellä varoitusajalla Kate ja Pasi mukaan edellä kerrotuin järjestelyin. 

Mitä Taidetestaajille esiintyminen on antanut teille taiteilijoina? 

Katerina Repponen: “Se, että esityksen pääsee esittämään niin monta kertaa, oli meille tosi tärkeää. Sorin Sirkuksella meidän Suhde-esitys tehtiin yhteensä 20 kertaa ja se kehittyi valtavasti esitysten myötä. Yleensä festivaaleilla esityksen pääsee esittämään 1–3 kertaa ja  seuraava esitys voi olla puolen vuoden päästä. Pistokeikoilla jokaista esiintymistä joutuu järjestämään ja jännittämään erikseen. Taidetestaajat antoi meille mahdollisuuden tehdä kuukauden aikana esityksiä melkein joka päivä. Me huomattiin, että esitys kehittyi. Me oltiin paljon rennompia ja komiikkaan tuli paljon uusia juttuja mukaan. Myös Sorin Sirkuksen henkilökunta kiinnitti huomiota samaan asiaan.” “Oli mahtava lukea myös kasiluokkalaisten kommentteja ja palautteita esitysten jälkeen. Siitä jäi tosi hyvä fiilis. Kritiikkiäkin saatiin ja yhdessä Pasin kanssa mietittiin, että miten niitä asioita voidaan ottaa esityksessä huomioon. Oivalluksiakin saatiin ja aivan uusia asioita löytyi esityksestä. Markkinointivastaavana käytin myös tilaisuuden hyväksi ja kuvasimme esityksestä uuden kokopitkän tallenteen ja saimme jäädä tilaan esitysten jälkeen kuvaajan kanssa tekemään uuden trailerin. Nämä olivat pitkän esitysperiodin tuomia arvokkaita mahdollisuuksia, joita hyödynsimme.” 

Tuottaja Pertti Huovinen kertoi, että Sorin Sirkuksen maneesilla oli parhaillaan menossa tämän vuotisen Taidetestaajien taidelaitosvierailun jatkot Circus Sabokin Virtahepo-esityksen jälkeen. 

– Sorin Sirkus on yhdistysmuotoinen, Tampereella toimiva sirkustaiteen keskus, joka on tunnettu nuorisosirkustoimija ja taiteen perusopetuksen iso oppilaitos, jossa käy yli 550 oppilasta viikossa tällä lukukaudella. Alunperin Sorin Sirkus haki mukaan Taidetestaajiin, koska Sorin Sirkuksen toiminnan tarkoitus on edistää lasten ja nuorten sirkustaidetta, ylläpitää ja kehittää erilaisia yhteistyön muotoja ja tarjota sirkusta myös erilaisille kohdeyleisöille. Taustalla oli myös Sorin Sirkuksen pitkäaikainen kumppanuus Tampereen kaupungin Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman kanssa, jossa tarjotaan nelosluokkalaisille tunnin mittainen sirkusesitys. Siitä oli helppo jatkaa ideointia, että voisiko Sori tarjota myös ammattilaisten tekemää sirkusta Taidetestaajien kautta kasiluokkalaisille. Taidetestaajien kontekstissa esitystoimintaa on mahdollista järjestää molempia osapuolia, eli Sorin Sirkusta ja vierailevaa ryhmää hyödyttävällä tavalla. 

– Sorin Sirkuksen yhteistyömallissa lähtökohtana on avoin haku ammattilaisryhmille. Taiteellisen laadun lisäksi valinnassa painotetaan tuotannollista soveltuvuutta ja sovellettavuutta. Koska Sorin kaikki tilat ovat opetustoiminnan käytössä iltaisin on Taidetestaajien esitystoiminta mahdollista järjestää aamupäivisin. Koulun vierailu Sorilla vierailu puolitoista tuntia sisältäen alkujuonnot, taloon perehdyttämisen, esityksen ja sen jälkeiset jatkot. 

Yleisötyön Sorin Sirkuksen henkilökunta suunnittelee yhteistyössä ryhmän kanssa. –Tälle lukuvuodelle oli käytettävissä hyviä havaintoja edellisen kauden kävijäpalautteista ja käytännöistä, eli siitä minkälainen panostus kannattaa käyttää etkomateriaalien tekemiseen kiinnostavasti ja sellaisiksi, että ne ovat tarvittaessa nopeasti toteutettavissa koululuokassa ja miten vierailua voidaan sujuvoittaa sirkuksella.

– Sorin Sirkuksella on huomattu, että kasiluokkalaisten osallistujien aktiivisuudessa on paljon vaihtelua. Kun vierailulle on lähdetty aikaisin aamulla, ovat kasiluokkalaiset jo aika nälkäisiä ja kärsimättömiä siinä vaiheessa kun esitys on ohi. Pitää olla herkillä sen suhteen, kuinka kauan heitä voi katsomossa pitää ja mitä erilaisia aktiviteetteja kannattaa ottaa mukaan. 

– Taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen on toimiva malli ja meillä on siinä ollut käytössä ennakkokysymyslomake, jossa oppilaat voivat esittää anonyymisti kysymyksiä taiteilijoille etkomateriaalin perusteella. Lomakkeen voi täyttää joko opettaja koko luokan puolesta tai kasiluokkalaiset itse. Tänä vuonna olemme saaneet jokaiseen Virtahepo-esitykseen tosi hyvän kysymyspatteriston ja artistit ovat kiitelleet kasiluokkalaisten esittämiä hyviä kysymyksiä. 

– Etkoista olemme huomanneet, että taiteilijoiden videohaastattelu on hyvä keino perehdyttää isoja oppilasmääriä uuden taiteenlajin pariin. Se on toki hieman kallis, mutta todella hyvä keino saada sirkustaiteen tietämystä viedyksi koululuokkaan. 

– Artistien mukaan kasiluokkalaiset ovat selkeästi varautuneempia katsojina, mutta artisteille esitetyt ennakkokysymykset pääosin hyviä ja tuoreita. Kasiluokkalaisten positiivisuus voi myös yllättää – ainutkertaiseen taidelaitoselämykseen kannattaa kannustaa taidelaitoksen toimesta. 

– Toiminnan suunnittelussa on ollut tärkeä myös huomioida työmäärä realistisesti. Yleisötyön suunnittelu vie kohtuullisen paljon aikaa ja sen toteutus pitää ottaa hyvin huomioon, eli ryhmän tekemän esityksen lisäksi on muutakin toimintaa tuotettavana. 

Sanapilvi viime vuoden ennakkokysymyspatteristosta

– Kasiluokkalaisia kiinnostavat peruskysymykset siitä, millainen sirkusartistin työpäivä on ja  mitä työhön kuuluu taiteellisen työskentelyn lisäksi. Viime vuonna oppilaita kiinnosti myös taiteilijan palkkataso ja työskentelyn riskitekijät. Tänä vuonna on tullut paljon kysymyksiä hiuksista roikunnasta, jota käsitellään Circus Sabokin videohaastattelussakin. Oppilaat ovat kysyneet esimerkiksi, että kuinka paljon se sattuu ja millaista shampoota artisti käyttää ja muita mukavallakin tavalla hauskoja kysymyksiä. 

Katerina Repponen lisäsi taidetestaajille esiintymisestä: “Kasiluokkalaiset ovat aika haastava yleisö, sen huomasimme heti Pasin kanssa. Alkuun ärsytti, että miksi he eivät voi olla hiljaa. Sitten muistelin omaa aikaani kasiluokalla ja nyt sanoisin kollegoille, että anna anteeksi kasiluokkalaisille, joista osa on ensimmäistä kertaa katsomassa esitystä eivätkä tiedä miten tulee käyttäytyä. Onneksi opettajat puuttuivat häiriköintiin hyvin. Parasta oli, kun alkuun meluava ryhmä rämä hiljeni esityksen puolivälissä ja he tulivat esityksen jälkeen pyytämään valokuvan ottamista. Siitä tuli voittajafiilis, että he pystyivät kuitenkin keskittymään ja me saimme antaa heille elämyksen. Artistina kannattaa siis varautua siihen, että kasit voi olla haastavaa yleisöä.” Pertti Huovinen kertoi, että Sorin Sirkus on järjestäjänä varautunut siihen, että on henkilökuntaa, joka voi auttaa ongelmallisimpien ryhmien kanssa.

Webinaarin keskusteluosiossa kysyttiin kahdella kielellä tehtävistä esityksistä. – Taidetestaajissa on ollut mukana suomen ja ruotsin kielellä esiintyviä teattereita ja muita taidelaitoksia. Ruotsinkielistä tarjontaa voisi olla runsaamminkin tarjolla ja Ahvenanmaa mainittiin alueena, josta tulee hyvin vähän tarjontaa esityksistä. Kysymykseen taidelaitosvierailun ja esityksen kestosta Joonas Keskinen vastasi, että vierailun kokonaiskeston olisi hyvä olla tuntia pidempi ja esityksen keston siis mieluiten noin 50–60 minuuttia. “Puolituntisella esityksellä ei todennäköisesti tule valituksi mukaan, ja toisaalta nelituntinen vierailukin on vähän liian pitkä.”

Taidetestaajat ohjelmahaku on avoinna  21.11.–9.12.2022. 
Hakuinfot järjestetään Teamsissa 21.11. ja 1.12. klo 14–15. 
Tietoa hausta sekä hakulomake löytyy Taidetestaajien sivuilta: https://taidetestaajat.fi/news/taidelaitosten-ohjelmahaku-lukuvuodelle-2023-2024
Taidelaitoksia varten on koottu hyviä ohjeita sivulle https://taidetestaajat.fi/info/taidelaitoksille

Sorin Sirkus hakee esitystä taiteidestaajien ohjelmahakuun vuodelle 2023–24


Tekijä

Kirjoittaja on kotimaan asioiden päällikkö Sirkuksen tiedotuskeskuksessa.