Esittävän taiteen digitalisaation kehittämiseen tukea Next Generation EU -ohjelmasta

Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskusten yhteiselle Esittävän taiteen kansainvälistymisen ja digitaalisen esittämisen kehittäminen – Performing HEL –hankkeelle myönnettiin joulukuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea 300 000 euroa.

Myönnetyllä avustuksella Performing HEL katsoo vankasti tulevaisuuteen. Hankkeen päätavoite on kotimaisen esittävän taiteen kansainvälisen näkyvyyden lisääminen, taiteilijoiden työtilaisuuksien kasvattaminen sekä kiertuetoiminnan ja kansainvälisen tapahtuman kestävä kehitys.

Hanke käynnistyy maaliskuun 17. päivä avoimella haulla tulevaisuustyöpajaan. Helmikuuhun 2023 asti kestävissä työpajoissa perehdytään eri alojen ammattilaisten johdolla  esitysstriimaukseen 12 taiteilijan kanssa niin teknisestä kuin taiteellisesta näkökulmasta. Työpajoissa tutkitaan myös esitysstriimausten mahdollisuutta laajentaa esittävän taiteen kansainvälisen toiminnan ansaintamallia.

Kuten aiempinakin vuosina, Performing HEL järjestää koko esittävän taiteen kentälle avoimia koulutuspäiviä, joiden tavoitteena on kehittää toimijoiden kansainvälisiä valmiuksia. Itse katselmus järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2023. Hybriditapahtumana toteutettavan katselmuksen tuotantomallia ja sisältöjä kehitetään vastaamaan sekä taiteilijoiden että tapahtumaan osallistuvien ostajien tarpeita. Katselmus on suunnattu kansainvälisille ja kotimaisille presenttereille.

Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi joulukuussa 2021 yhteensä 4 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille palveluiden ja tuotanto- ja toimintamallien uudistamiseen sekä digitalisaation kehittämiseen osana Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa. Tuki myönnettiin yhteensä 20:lle hankkeelle. Tiedotuskeskusten saama avustus oli kolmanneksi suurin.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Rescue and Recovery Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen, Next Generation EU, ohjelmista.

***

Kotimaisen tanssin, teatterin ja sirkuksen showcase Performing HEL on järjestetty vuosina 2018, 2019 ja 2021. Performing HEL on suomalaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen tekijöiden ja sisältöjen näyteikkuna kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille. Se tarjoaa jo kansainvälistä toimintaa tekeville ryhmille paikan vahvistaa verkostojaan. Samalla se on myös väylä kansainvälistymisestä kiinnostuneille uusille taiteilijoille.

Vuoden 2023 Performing HEL:in järjestävät Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskukset yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Linkki hakemukseen