Performing HEL: Tule mukaan workshop-sarjaan kehittämään esittävän taiteen teostaltiointeja

Herättikö kotisohvalla esitysstriimien katsominen mielenkiintosi digitaalisuuden mahdollisuuksista omassa työssäsi tai oletko jo striimannut omia esityksiäsi? Syttyikö kipinä oppia lisää live-esityksen striimauksesta niin teknisestä kuin taiteellisestakin näkökulmasta? Mietityttääkö mikä on striimausten tulevaisuus – kenties väylä tavoittaa uusia yleisöjä myös kansainvälisesti? Olisiko ammatillisesti mielenkiintoista ja tärkeää pohtia ja kokeilla näitä asioita lisää yhdessä esittävän taiteen kollegojen kanssa?

Jos yllä olevat kysymykset saivat pääsi nyökkäilemään, pyydä joku ryhmästäsi tai kollegasi työpariksi ja hae mukaan esittävän taiteen tiedotuskeskusten ja tuotantoyhtiö Lumikinos Production Oy:n toteuttamaan tulevaisuustyöpajaan. Valituille työpareille maksetaan yhteensä 1,5 kuukauden työtä (237 h) vastaava palkkio.

Työpajoissa tutkitaan ja kokeillaan vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa erilaisia lähestymistapoja alunperin näyttämölle tehdyn teoksen muuntumista digitaaliseksi, ruudulle tehdyksi teokseksi. Työpajojen lisäksi osallistujat työskentelevät omalla ajallaan itsenäisesti annettujen tehtävien parissa. Työpajan vetäjinä toimivat tanssielokuvantekijä ja ohjaaja, Lumikinos Production Oy:n toimitusjohtaja Thomas Freundlich sekä koreografi Valtteri Raekallio.

Valitut työparit sitoutuvat osallistumaan Helsingissä järjestettäviin koko päivän kestäviin työpajoihin seuraavasti vuonna 2022: pe 22.4. (kesto noin 3h), to 25.8., to 29.9., to 10.11., to 15.12., sekä vuonna 2023 to 9.2. ja to 9.3.

Mukaan otetaan kuusi työparia esittävän taiteen parista. Ilmoitamme hakijoille valinnoista 13.4.2022.

Lähettäkää työparina enintään A4-pituinen hakemus 10.4. mennessä .

Muodollista CV:tä ei tarvita, mutta esitelkää itsenne lyhyesti ja kertokaa lyhyesti, mitä haluatte oppia, tehdä ja tutkia tämän aiheen parissa? Ja ennen kaikkea miksi? Millä tavalla olette suunnitelleet digitaalisuuden olevan osa omaa taiteellista työtänne tulevaisuudessa? Työpajakokonaisuus rakennetaan mukaan valittujen osallistujien hakemuksista nousseiden teemojen ympärille, ja tavoitteena on tuoda esiin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia näkökulmia ja kiinnostuksen kohteita siitä, mitä näyttämöesitysten tuominen ruudulle voisi olla.

Osallistujavalinnoista vastaavat  Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskukset sekä työpajan vetäjät.

Työpajakokonaisuus on osa Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskusten Esittävän taiteen kansainvälistymisen ja digitaalisen esittämisen kehittäminen – Performing HEL –hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisväline (Next Generation EU) -ohjelmista.

www.performinghel.fi