Rahapelituottojen aleneminen vaikuttaa voimakkaasti myös sirkusalalla ensi vuonna 

Rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien kulttuurin ja tieteen alojen edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna 43 miljoonan euron edestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi leikkausten kohdennukset tällä viikolla. 

Hallitus on sopinut opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen kompensaatioksi ensi vuodelle 174 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 43 miljoonan euron leikkauksia taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen. Näiden leikkausten tarkempi kohdentaminen on nyt linjattu. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat varat pienenevät kuluvaan vuoteen verrattuna noin 18,4 miljoonaa euroa eli 11%.

Järjestöjen toiminta-avustuksiin kohdistuva leikkauspaine on ensi vuonna 15%. Myös taiteen tiedotuskeskusten valtion toiminta-avustukset tulevat rahapelivaroista. Tiedotuskeskuksilta leikattiin jo kuluvan vuoden toiminta-avustuksista keskimäärin 8 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminta-avustus laski 8,4% vuodelle 2021. Uusia leikkauksia on opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan siis odotettavissa ja leikkaukset jatkuvat myös vuonna 2023. Vuodesta 2024 ei vielä ole tietoa. Tulevien vuosien leikkaukset ovat siis näillä näkymin yhteensä kymmeniä prosentteja.

Leikkaukset vaikuttavat merkittävästi Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja koko suomalaisen sirkuskentän toimintaan. Suuret leikkaukset uhkaavat myös vapaan kentän ja sirkustaiteen jo valmiiksi huteria rahoitusrakenteita, jotka vasta viime vuosina on saatu vastaamaan sirkusalan voimakasta kasvua.

Kun koronapandemian vaikutukset esimerkiksi yleisötapahtumiin ja liikkuvuuteen alkavat rokotekattavuuden myötä hellittää, on tärkeää saada myös esittävien taiteiden toiminta sekä kotimaassa että maailmalla uudelleen käyntiin. Leikkausten myötä taiteilijoiden kansainväliset työmahdollisuudet sekä Sirkuksen tiedotuskeskuksen pitkäjänteinen kansainvälinen työ ja suomalaisen sirkuksen edistäminen vaarantuvat. 

Sirkuksen tiedotuskeskus vaatii, että veikkausvoittovarojen vähenemä kompensoidaan myös vuoden 2022 osalta kaikille edunsaajille täysimääräisenä. Lisäksi edellytämme, että valtioneuvosto ryhtyy etsimään keinoja, joilla pitkällä tähtäimellä kestämätön kulttuurialojen rahoittaminen veikkausvaroista voidaan siirtää valtion budjettiin niin, että rahoituksen kokonaismäärä pysyy vähintään nykytasolla. 

Lue tarkemmin leikkausten kohdentumisesta opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta 
OKM:n taulukko Rahapelituottojen vähenemä 2021 

Lue lisää Sirkuksen tiedotuskeskuksen roolista taiteen tiedotuskeskuksena