Samovar Circles -hanke käynnistyy syksyllä

  • Homo Novus 2020, Trees have stopped talking since then by Krista Burāne.

Samovar Circles on uusi yhteisöllinen ajatuskiihdyttämö ja ideakattila, jossa käydään esittävien taiteiden alan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kimppuun koronanjälkeisenä aikakautena. Seuraavan vuoden aikana Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia nykysirkuksen ja esittävien taiteiden taiteilijoita, presentereitä ja tuottajia kutsutaan mukaan vahvasti osallistaviin ja henkilökohtaisiin tapaamisiin, joiden aiheina ovat mm.

  • Kansainvälisen yhteistoiminnan tulevaisuus
  • Moniarvoisuus ja representaatio
  • Taiteilijoiden ”menetetyn sukupolven” muodostumisen estäminen

Samovar Circles muodostaa myötätuntoisen ajatuspajan, jonka avulla voi inspiroitua ja jonka pohjalta rakennetaan uusia toimintamalleja huomisen toiminnalle. Perusajatuksena ja tarkoituksena on, että Samovar Circles tukee kentän toimijoita koko alalla, vahvistaa eri toimijoiden välisiä verkostoja sekä tarjoaa alustan, jolla voidaan yhdessä tutkia, miten luodaan uusia tukirakenteita tulevaisuuden varalle.

Samovar Circles toimii sekä verkossa että livenä. Osallistumistapoja on kaksi:

  • Pohjoismaiden ja Baltian alueen taiteilijat, presenterit ja rahoittajat voivat osallistua avoimiin aivoriihitapaamisiin, webinaareihin ja työpajoihin hankkeen teemoista
  • 12 taiteilijan ja 12 presenterin muodostama ydinryhmä kutsutaan mukaan kaikkiin avoimiin tapahtumiin, ja lisäksi ryhmälle järjestetään kolme erillistä tapaamista, joissa kehitetään ja hiotaan ajatuksia

Lisää tietoa hankkeesta luvassa syyskuussa!

Samovar Circles on lyhytkestoinen verkostoitumishanke, jonka ovat käynnistäneet ja jota hallinnoivat Subtopia (Ruotsi), Sirkuksen tiedotuskeskus (Suomi), Performing Arts Hub (Norja), Teatronas (Liettua), New Theatre Institute of Latvia (Latvia) ja Wildtopia (Tanska). Hankekumppanit edustavat eri toimintakenttiä, konteksteja, tietoja ja käytäntöjä.

Kumppanit tekivät yhteistyötä ensimmäisen kerran Subcase Cyberissä 2021 ja huomasivat toimintansa eroavaisuuksien olevan lähtökohtaisesti arvokkaita. Kohtaamiset tarjosivat elintärkeää inspiraatiota ja sparrausta aikana, jolloin koronapandemia oli estänyt live-kanssakäymisen pohjoismaisten ja baltialaisten vertaisryhmien, taiteilijoiden ja yleisöjen kanssa. Perustuen yhteisiin pohdiskeluihin siitä, miltä uusi koronanjälkeinen maailma tulee näyttämään esittäville taiteille, hankekumppanit haluavat syventää keskusteluja yhdessä kentän toimijoiden kanssa.