Digital Leap -hanke edistää tanssi- ja sirkusammattilaisten työskentelyedellytyksiä verkossa

Kesäkuussa 2021 käynnistyvän, kansainvälisen hankkeen tavoite on kehittää markkinointia, levittämistä ja esittämistä digitaalisilla ja virtuaalisilla alustoilla. Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals -hankkeen koordinaattorina toimii Tanssin tiedotuskeskus. Sirkuksen tiedotuskeskus on hankkeen toinen suomalaispartneri.

Ilmastonmuutoksen ja koronakriisin vaikutuksesta verkon kautta työskenteleminen, verkostojen luominen ja esiintyminen ovat lisääntyneet pysyvästi. Myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään enenevissä määrin verkkoalustojen kautta.

Sirkus ja tanssi mielletään perinteisesti tietyssä ajassa ja paikassa, elävän yleisön edessä tapahtuviksi taidemuodoiksi. Digitaaliset ja virtuaaliset alustat tuovat tämän rinnalle lisäarvoa ja uudenlaisia mahdollisuuksia, joita toimijat voivat ottaa haltuun omilla ehdoillaan, omista taidemuodoistaan käsin.

“Digital LEAP -hankkeen kautta tanssi- ja sirkustoimijat saavat uusia taitoja sekä ymmärrystä markkinoida ja esittää teoksia digitaalisia alustoja hyödyntäen. On tärkeää, että tämä tapahtuu laadukkaasti ja taidemuotojen erityispiirteet huomioon ottaen”, avaa hanketta vetävä kansainvälisten asioiden päällikkö  Tanssin tiedotuskeskukselta.

Samalla Digital LEAP luo maaperää kehitykselle, joka tukee tanssi- ja sirkusalojen toipumista koronakriisistä sekä tekee niistä kestävämpiä, vihreämpiä ja saavutettavampia.

Kansainvälisiä koulutuksia suunnitellaan vuosille 2022-2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tuella toteutettava Digital LEAP käynnistyy kesäkuussa 2021. Kansainväliset koulutusosiot sijoittuvat vuosille 2022 ja 2023. Koulutusten pohjalta tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Hankkeen aikataulusta, sisällöistä ja hauista tiedotetaan lisää syksyllä 2021.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Kansainvälisiä hankepartnereita ovat Danscentrum (Ruotsi), Performing Arts Hub Norway (Norja), Lithuanian Dance and Circus Information Centre (Liettua), ARTCENA (Ranska), Arts and Theatre Institute (Tsekki), Institut Ramon Llull (Espanja).

Erasmus+ -ohjelman syksyllä 2020 järjestämän, ylimääräisen hakukierroksen tavoitteena oli koulutus- ja nuorisoalan ohella paikata koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla. Painopisteinä olivat digiajan innovatiiviset käytännöt sekä osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla.

Lisätietoa Erasmus + ohjelmasta

Lisätietoja Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals
-hankkeesta: 

Kansainvälisten asioiden päällikkö / Sirkuksen tiedotuskeskus
Lotta Nevalainen,