Osallistujat Pietarin-verkostoitumis­matkalle 25.-29.3.2020 on valittu

Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelma ja Sirkuksen tiedotuskeskus järjestävät tanssi- ja sirkusryhmien tuotannosta ja kansainvälisestä toiminnasta vastaaville henkilöille tarkoitetun verkostoitumismatkan Pietariin. Verkostoitumismatkan ohjelmaan kuuluu tutustuminen pietarilaisiin esittävien taiteiden organisaatioihin ja näyttämöihin. Ohjelmaan kuuluu muun muassa: Vierailu Dance4Kids-festivaalilla ja Kannon Dance -keskuksessa, tutustuminen esittävien taiteiden Sdvig-teatteriin, tutustuminen Upsala-sirkukseen, vierailu Pietarin talvisirkuksen museoon ja arkistoon sekä tutustuminen Suomen Pietarin-instituuttiin.

Matkan osallistujat valittiin avoimen haun kautta. Tanssin hakemuksia tuli neljä ja sirkuksen hakemuksia tuli kolme. Tavoitteena on tukea tuottajien ja taiteilijoiden kansainvälistymistä, vahvistaa heidän ammattitaitoaan ja tarjota heille mahdollisuuksia verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa ja venäläiseen esittävien taiteiden kenttään tutustumiseen.

Myönsimme matkatukea seuraaville: Milla Järvinen, Haidi Sadonkorpi, Robert Jägerhorn, Annika Sillander, Inari Pesonen ja Heidi Masalin. Tanssin tiedotuskeskus tukee osallistujien matka- ja majoituskuluja ja tarjoaa esitysliput festivaalille.

Tiedustelut:
Anita Parri,
Lotta Nevalainen,