EU-komission selvitys sirkusalasta EU:n jäsenvaltioissa julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut laajan selvityksen sirkusalasta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Mittava, liitteineen 136-sivuinen raportti on luettavissa (tällä hetkellä vain englanniksi) EU:n sähköisten julkaisujen katalogissa: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/11bd70ea-33bb-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en

Selvityksessä käsitellään laajasti sirkusalan eri puolia sekä tilastojen että laadullisen tutkimuksen keinoin. Asiakokonaisuuksia muodostavat mm. sirkusalalla toimivien sosioekonominen tilanne, (kiertävien) sirkustoimijoiden lasten oppivelvollisuuden toteutuminen, alan kehittämismahdollisuudet ja toiminnan erilaiset rahoitusmuodot.

Erityisesti raportin tilastotietoja tarkastellessa kannattaa huomioida, että eri maiden luvut eivät välttämättä ole yhteismitallisia lähteistä johtuen – esimerkiksi sirkusammattilaisten määrä on joidenkin maiden kohdalla hyvinkin tarkkaan tiedossa, kun taas toisissa maissa luku on lähinnä sinnepäin oleva arvio. Tästä huolimatta tilastot antavat ainakin jonkinlaisen kuvan siitä, mikä sirkusalan tilanne on 18 raportissa tutkitussa jäsenvaltiossa.

Raportissa kannattaa tutustua ainakin lopussa oleviin toimintasuosituksiin. Raportin pohjalta mm. kehotetaan jäsenmaita tunnustamaan sirkus virallisena taidemuotona ja huomioimaan alan monipuolisuus. Jäsenmaille ja komissiolle myös suositellaan sirkustoimijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja EU:n sisäisen toiminnan helpottamista, alan rahoituksen lisäämistä mm. Luova Eurooppa -hankkeen puitteissa sekä helpottamaan erilaisten EU:n myöntämien tukien hakuprosesseja.

Useat suosituksista ovat sellaisia, joiden nostamista Suomenkin kulttuuripoliittiseen keskusteluun lienee syytä edistää.