Työhyvinvointi ja työyhteisöjen ilmapiiri -seminaari 2.12.2019

Työhyvinvointi ja työyhteisöjen ilmapiiri – Seminaari epäterveen työskentelykulttuurin ennaltaehkäisystä ja käsittelystä

Tervetuloa mukaan seminaariin, jossa käsitellään tanssi- ja sirkustaiteilijoiden ja muiden alalla työskentelevien työhyvinvointiin liittyviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä sekä niiden yhteyttä työssä jaksamiseen.

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n järjestämän seminaarin tarkoituksena on avata työssä jaksamisen perustaa: työyhteisötaitoja, toimijuutta ja työhyvinvointia. Epäterveiden toimintatapojen ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimintaperiaatteita ja keinoja nostetaan esiin. Pohdimme myös tulehtuneen työilmapiirin käsittelemisen keinoja.

Alustajana ja vetäjänä on tanssitaiteen tohtori, työnohjaaja, hahmoterapeutti Kirsi Törmi. Seminaari kytkeytyy keho- ja traumainformoituun orientaatioon, se huomioi kehon vaistonvaraisen, autonomisen hermoston toiminnan osuuden ryhmätilanteissa.

Seminaarin lopputulemana jaetaan ohjeistus siitä, miten toimia ja mistä saa apua ongelmatilanteissa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Jos et pääse mukaan, voit seurata luento-osuuden striimausta Tanssin tiedotuskeskuksen Facebook-sivuilla klo 14 alkaen. Keskusteluosuutta ei striimata.

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖYHTEISÖJEN ILMAPIIRI – SEMINAARI
AIKA: maanantai 2.12.2019 klo 14-16
PAIKKA: Tanssiteatteri Hurjaruuth, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A, 2. krs.
ILMOITTAUTUMISET 27.11. mennessä sähköpostilla: .
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

SEMINAARIN JÄRJESTÄJÄT:
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST)
Tanssin tiedotuskeskus & Sirkuksen tiedotuskeskus
Yhteistyössä: Tanssiteatteri Hurjaruuth

Seminaarin luotsaa tanssitaiteen tohtori, post doc -tutkija, työnohjaaja, hahmoterapeutti Kirsi Törmi, joka on toiminut tanssitaiteen parissa laaja-alaisesti tanssijana, koreografina, tuottajana sekä taiteellisena johtajana. Sosiaalinen eetos, taiteen avulla syvenevä itseymmärrys ja myötätunto sekä taiteen ja elinympäristön suhteen pohtiminen lukeutuvat Kirsin taiteellisiin ja tutkimuksellisiin intresseihin. Kirsi toimii myös hahmoterapeuttina ja työnohjaajana Väestöliitossa, kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa sekä TRE-ohjaajana ja -kouluttajana eri ympäristöissä. Törmin viime vuosien kehittämistyö on kiinnittynyt taiteellisen työskentelyn kuormitustekijöiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun ja ennaltaehkäisevien keinojen kirkastamiseen.