Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksille erityisavustus kansainvälistymishankkeeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteiseen kansainvälistymishankkeeseen 98 000 euron avustuksen kahden vuoden ajalle.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sirkuksen ja tanssin kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja vuosina 2019-2020 Nordics Combined –yhteistyökehyksen sisällä sekä kehittää alalla toimivien taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista. Kehittämistyö suuntautuu Pohjois-Amerikan itärannikolle, Kanadaan Quebecin alueelle sekä Aasiassa Etelä-Koreaan ja Japaniin. Hankkeen puitteissa tehdään verkostoitumismatkat PAMS-messuille Seouliin, TPAM-konferenssiin Yokohamaan, IPAY-tapahtumaan Philadelphiaan ja Cinarsiin Montrealiin.

Kohderyhmänä ovat suomalaiset sirkus- ja tanssitaiteilijat sekä tuottajat, ja kohdemaissa esimerkiksi kansainväliset ostajat ja muut yhteistyötahot. Osallistuville taiteilijoille tarjotaan muun muassa vientivalmennusta, verkostoitumista ja kansainvälistä näkyvyyttä esittävien taiteiden messu- ja promootiotapahtumissa. Näihin tapahtumiin tehtävillä verkostoitumismatkoilla pyritään luomaan olosuhteet, joissa syntyy dialogia taiteilijoiden ja esitysten ostajien välillä.

Nordics Combined –kumppanien eli Svenska Kulturrådetin, Performing Arts Hub Norwayn ja Danish Agency for Culture and Palacesin lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ulkoministeriön ja hankkeen kohdemaiden lähetystöjen ja kulttuuri-instituuttien sekä konsulaattien kulttuuriasiantuntijoiden kanssa. Nordics Combined -verkoston seuraava kokous järjestetään 7.3.2019 Helsingissä Sirkuksen tiedotuskeskuksen tiloissa yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa emännöitynä.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten verkkosivuilla.

Lisätiedot: kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen, , puh. +358 50 303 8339