Kolme tuottajaa valittu Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteishankkeeseen

  • Nea Granlund, Sanja Kulomaa ja Anni Hiekkala.

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskusten yhteiseen välittäjäportaan kehittämishankkeeseen on valittu kolme tuottajaa. Kaksivuotisen tanssin ja sirkusalan hankkeen tavoitteena on kehittää tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita taiteilijoille ja ryhmille. Tuottajat aloittavat työnsä huhtikuussa 2019.

Hankkeeseen haettiin kolmea tuottajaa, jolla on erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Esittävän taiteen alan tuotannollinen ymmärrys ja kokemus kansainvälisestä työstä katsottiin eduksi. Hakemuksia tuli yhteensä 41, laajasti eri kulttuurin aloilta.

Kolmivaiheisen rekrytointiprosessin myötä hankkeeseen valittiin tuottajat Nea Granlund, Sanja Kulomaa ja Anni Hiekkala.

Nea Granlund on tapahtumien ja esittävän taiteen tuottaja, jonka vahvuuksiin kuuluu erityisesti myynti, markkinointi ja projektinhallinta. Granlund on toiminut kansainvälisesti tunnustetun Compañía Kaari & Roni Martinin vastaavana tuottajana, jonka kiertuemyynnin kehittämishankkeessa (2014-2016) hänellä oli keskeinen osa. Tapahtuma-alan kokemusta Granlundilla on esittävän taiteen ja elokuvatapahtumien lisäksi erilaisten yritystapahtumien tuotannoista. Granlund toimi pohjoismaiden suurimman flamencofestivaalin, Helsingin Flamencofestivaalin, toisena tuottajana vuosina 2015-2018.

Sanja Kulomaa on kokenut kulttuuri- ja taidealan tuotantojen ammattilainen, joka viimeistelee maisteriopintojaan Sibelius-Akatemian Arts Management -ohjelmassa. Esittävien taiteiden parissa Kulomaa on työskennellyt mm. Ima Iduozeen ja Liisa Pentti +Co:n tuottajana. Kulomaa on toiminut vaihtuvissa tehtävissä Savonlinnan Oopperajuhlilla. Vuosina 2015-2017 Kulomaa toimi projektikoordinaattorina Oopperajuhlien kulttuurisponsorointiin keskittyneessä Inspired in Finland -yritysyhteistyöhankkeessa vastaten mm. sen viestinnästä ja tapahtumatuotannoista.

Anni Hiekkala on kokenut esittävän taiteen vapaan kentän, kulttuurialan hankkeiden ja tapahtumien tuottaja. Tuottajana hän on työskennellyt muun muassa Circo Aereolla, Race Horse Companyssa ja Helsingin juhlaviikoilla. Sirkuksen tiedotuskeskuksessa Hiekkala on aiemmin ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Nuora- ja NuoraMentors-kehittämishankkeita. Hiekkala tuntee esittävän taiteen kentän tuotannolliset haasteet, mutta suhtautuu niihin optimistisesti. Kehittäjäluonteena Hiekkala näkee hankkeen mahdollisuutena parantaa alan työolosuhteita ja taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia.

Seuraavaksi kehittämishankkeeseen haetaan taiteilijoita ja ryhmiä

Hankkeen toinen vaihe käynnistyy huhtikuussa, kun tuottajat aloittavat työnsä. Toimintamallia ja palvelukonseptia lähdetään kehittämään yhdessä Storybound Oy:n kanssa ja mukaan otetaan mahdollisimman pian myös 5-8 sirkus- ja tanssitaiteilijaa/ryhmää.

“Etsimme parhaillamme hankkeeseen mukaan oman toimintansa kehittämisestä ja tehostamisesta kiinnostuneita ryhmiä ja taiteilijoita, joilta puuttuu kokonaan tuottaja tai joilla on lisätarve erilaisille tuotannollisille palveluille kuten esimerkiksi viestintä ja markkinointi. Mukana olo vaatii sitoutumista ja palvelut eivät tule olemaan ilmaisia, mutta nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla alusta lähtien mukana kehittämässä toimijaa, joka oikeasti vastaa omiin ja koko kentän tarpeisiin”, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Riitta Aittokallio.

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään hankkeeseen mukaan, niin voit ottaa suoraan yhteyttä projektipäällikkö Riitta Aittokallioon, , p. 040 779 8115

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset toteuttavat vuosina 2019-2020 kehittämishankkeen, jossa ko. taiteen aloille kehitetään yhteistyössä alan taiteilijoiden/ryhmien ja tuottajien kanssa uudenlainen välittäjäportaan toimintamalli. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusi toimija, joka tuottaa tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita tanssin ja sirkuksen toimijoille. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää hankkeesta täältä.