Esittävien taiteiden alan järjestöt kannattavat Taiteilija-allianssin kokeilua

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan niin sanotun Taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle ei ole työ- tai sosiaalioikeudellisia esteitä. Selvityshenkilö, oikeustieteen emeritusprofessori Seppo Koskinen esittää selvityksessään, että Taiteilija-allianssimallista tulisi tehdä kokeilu, jossa mukana olisi nyt freelancereina työskenteleviä näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikoita.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus, Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Muusikkojen liitto olivat yhdessä tuottamassa tausta-aineistoa Koskisen selvitykselle. Järjestöjen yhteinen kanta on, että on hyvä, että Taiteilija-allianssin käyttöönotolle ei ole oikeudellisia esteitä ja että kokeilu olisi hyvä käynnistää mahdollisimman pian, kunhan esittävän taiteen perusrahoitusta ei leikata sen rahoittamiseksi.

Ajatus Taiteilija-allianssista on ollut esillä esittävien taiteiden kentällä jo useita vuosia ja selvityksessä esitetty malli perustuu Ruotsissa ja Norjassa käytössä oleviin vastaaviin malleihin. Allianssi on uudenlainen työllistämisen muoto; se tarjoaa keikkatyötä tekeville freelancereille sosiaalisen ja taloudellisen turvaverkon, jatkuvuutta ja varmuutta. Yksinkertaistettuna allianssi on järjestelmä, joka maksaa keikkailevalle freelancerille allianssista palkkaa niiltä päiviltä kuin tämä muuten olisi työttömänä. Freelancer saa allianssityötä (esim. työn tai apurahojen hakeminen, kouluttautuminen, mentorointi, ym.) tehdessään vakituisen työsuhteen edut sekä pitkäjänteisen tuen ja turvan vaikka työtilanteessa olisi kausittaista vaihtelua. Näin ollen allianssissa mukana oleva taiteilija on jatkuvasti työsuhteessa: hän tekee joko keikkatyötä tai työskentelee allianssissa.

Järjestöt haluavat korostaa sitä, että Taiteilija-allianssin kokeiluvaihe ja mahdollinen pysyvä jatkuva malli tulisi rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksella sekä työttömyysturvamenojen pienentymisen myötä valtion budjetin sisäisenä siirtona. Esittävien taiteiden kentän intressissä ei missään tapauksessa ole, että allianssin rahoitus leikattaisiin esimerkiksi VOS-rahoituksesta tai muista nykyisistä määrärahoista. Taiteilija-allianssin tarkoitus on parantaa esittävän taiteen kentän freelancereiden asemaa, ei vaikuttaa vääristävästi kentän työmarkkinoihin.

Taiteilija-allianssia esitetään kokeiltavaksi 20 näyttelijällä, 20 tanssijalla ja 20 muusikolla. Järjestöt keskustelivat selvitysmies Seppo Koskisen kanssa ammattiryhmien rajauksesta ja siitä, että kokeiluvaiheen jälkeen tulisi selvittää mallin laajentamista myös esittävien taiteiden suunnittelijoiden ja ohjaajien piiriin. Järjestöt kannattavat myös lämpimästi Koskisen selvityksessä mainitsemaa seikkaa siitä, että esimerkiksi kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden osalta pitäisi tehdä oma selvityksensä mahdollisen vastaavan mallin käyttöönotolle.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, Suomen Muusikkojen liitto ry

(Lähde: Yllämainittujen järjestöjen tiedote 12.2.2019)