Onko suomalainen taidekenttä tasa-arvoinen? Seminaari Eduskunnan Pikkuparlamentissa 15.1.2019

Taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seura järjestää 15.1.2019 klo 16.00-18.30 yhteistyössä Globe Art Point ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa seminaarin, jonka tavoitteena on herättää keskustelua niin kulttuuripalveluista kuin taiteen tekemisen edellytyksistä ulkomaalaissyntyisille ja vammaisille taiteilijoille.

Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuodesta 2014 ja lain tarkoitus on ehkäistä syrjintää julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Kulttuuria kaikille -palvelu, Cupore ja Globe Art Point tarkastelevat yhteisessä AVAUS-hankkeessaan yhdenvertaisuuden toteutumista taiteen ja kulttuurin kentällä. Suomessa asuu arviolta toista tuhatta ulkomaalaissyntyistä taiteilijaa sekä heidän lisäkseen vammaisia tai kielivähemmistöihin kuuluvia taiteilijoita.

Eritaustaisten taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa työskennellä suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä on edelleen parannettavaa. Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen kulttuuritarjonta mahdollistaisi erilaisten yleisöjen osallistumisen. Integroimisesta puhutaan usein talouden näkökulmasta, ja kulttuurinen osallisuus unohtuu. Monikulttuuriset kulttuurikeskukset auttavat ylläpitämään omaa kulttuuriperintöä, mutta edistävätkö ne integroitumista yhteiskuntaan.

Seminaari on suomen- ja englanninkielinen. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus englanninkielelle sekä viittomakielen tulkkaus. Pikkuparlamentin auditorio on saavutettava, siellä on induktiosilmukka, avustajakoirat ovat tervetulleita.

Tervetuloa seminaariin Pikkuparlamentin auditorioon tiistaina 15.1.2019 klo 16.00-18.30.

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi välttämätön ennakkoilmoittautuminen linkkiin https://www.lyyti.in/Onko_suomalainen_taidekentta_monimuotoinen_avoin_ja_tasaarvoinen_1171

Ohjelma
klo 16.00 Avaus, Arkadia-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.)
klo 16.10 Mitä tasa-arvo merkitsee kulttuuri-instituutioissa? toiminnanjohtaja Rita Paqvalen, Kulttuuria kaikille -palvelu
klo 16.25 Puheenvuorot ja keskustelu: taiteellinen johtaja-teatteriohjaaja Noora Karjalainen, kuvataiteilija-tohtorikoulutettava Sepideh Rahaa ja kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.)
klo 17.20 Toimijaksi suomalaisella kulttuurikentällä -projektin tuloksia, tutkija Emmi Lahtinen, Cupore
klo 17.35 Puheenvuorot ja keskustelu: teatteriohjaaja, Globe Art Point ry:n puheenjohtaja David Kozma ja kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.)
18.30 Päätös
Moderaattorina kulttuurituottaja Rose-Marie Kivijärvi.

Arkadia-seura Facebookissa ja Instagramissa.