Apurahat: OKM:n avustukset kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin vuonna 2019

Erityisavustukset kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin
Kokeilu- ja kehittämishankeavustus on tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisen toiminnan vahvistamiseen ja pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin.

Avustuksen erityisenä painopisteenä ovat monimuotoinen, vahva sekä kansallisesti ja alueellisesti elinvoimainen kulttuuri, jotka osaltaan lisäväät kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta.

Avustuksella edistetään kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen. Strategian kaksi muuta tavoitealuetta – luova työ ja tuotanto sekä osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin – varmistavat osaltaan, että kulttuuri kehittyy vahvana ja elinvoimaisena. Niiden tavoitteet vuoteen 2025 ovat, että luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet sekä osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. Näin tästä avustuksesta rahoitettavat toimet voivat kohdentua mille tahansa kulttuuripolitiikan kolmelle strategian tavoitealueelle, jos ne vaikutuksillaan vahvistavat kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta.

Hakuaika alkaa 10.1.2019 ja päättyy 28.2.2019 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään toukokuun 2019 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissään enintään 1 220 000 euroa määrärahasta myönnettäviin avustuksiin.

Katso hakuohjeet ja tee hakemus opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.