Apurahat: Alfred Kordelinin säätiön Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja kuusi kohderahastoa. Sen lisäksi että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tehtävänsä.

Hakuaika: 1.-31.1.2019
Päätös: Maaliskuu 2019

Vuonna 2019 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 180 000 euroa.
Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa.

Lisätiedot ja hakuohjeet: https://kordelin.fi/apurahat/kaupunki-ja-kohderahastot