Vastaa kyselyyn sirkuksen opettamisen tavoista 

Turun AMK:n sirkuksen koulutusohjelmassa opiskeleva Mari-Helen Thurén tekee kirjallisen opinnäytetyönsä sirkuksen opettamisesta. Opinnäytetyö on tutkimus sirkuksen opettamisen tavoista ja erityisesti opettajan antamasta esimerkistä. Tutkimuksen kohteena ovat opetustilanteet, joissa opetetaan sirkustekniikkaa lapsille ja nuorille.

Opinnäytetyötä varten on tehty kysely, jonka vastauksia käytetään opinnäytetyön aineistona kirjallisten lähteiden ohella. Kysely on suunnattu Suomessa toimiville sirkuksen opettajille, jotka opettavat lapsia ja nuoria. Kyselyyn voivat vastata niin vakituiset nuorisosirkuskoulujen opettajat kuin satunnaisesti sirkustunteja esimerkiksi työväenopistoissa ohjaavat opettajat.

Kysely on auki 1.2.2019 asti ja vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.
Linkki kyselyyn: sirkusopetuskysely

Mari-Helen Thurén opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa sirkuksen koulutusohjelmassa neljättä ja viimeistä vuottaan. Turun AMK:n neljännen vuosikurssin  sirkusopiskelijoiden kevät on omistettu opinnäytetöiden tekemiselle. Opinnäytetyö koostuu useimmiten kirjallisesta ja käytännön osuudesta. Käytännön opinnäytetyö voi olla esimerkiksi oman soolon valmistaminen ja esittäminen tai esityksen ohjaaminen.

Lisätietoja: Mari-Helen Thurén, mari.thuren@edu. turkuamk.fi