Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi ja verkostoitumispäivä Espoossa 19.-20.11.2018.

Sankareita ja liittolaisia -Unelma yhdenvertaisista lastenkulttuuripalveluista

Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi nostaa esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Tämän vuoden teemassa käsitellään kulttuurisen diversiteetin kysymyksiä. Suomi on nyt ja tulevaisuudessa entistäkin moninaisempi ja kansainvälisempi. Kielellisesti ja kulttuurisesti rikas yhteiskunta mahdollistaa lastenkulttuuripalveluiden rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistusta niin ajatusten, toimintamallien kuin -tapojenkin suhteen. Se asettaa myös haasteita sille miten turvataan kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Meidän unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille sekä perheille kulttuuri- ja kielitaustat huomioiden.

Lastenkulttuurifoorumissa esitellään läpileikkausta erilaisista taiteen ja kulttuurin keinoista vahvistaa lasten ja lapsiperheiden osallisuutta omaan ympäristöönsä ja oikeutta merkitykselliseen elämään. Kahden päivän aikana verkostoidutaan, jaetaan osaamista ja kokemuksia ja käydään avointa dialogia. Foorumissa kohdataan huippujoukko innostavia sankareita ja liittolaisia, jotka kulkevat yhdenvertaisuutta rakentavien joukkojen kärjessä. Puheenvuoroissa kuullaan kulttuurin, taiteen ja tutkimuksen osaajia, asiantuntijoita ja tekijöitä erilaisista toimintaympäristöistä.

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi ja verkostoitumispäivä järjestetään Espoon Sellosalissa 19.-20.11.2018. Foorumin ohjelma ja tiedot löytyvät osoitteesta Lastenkulttuurifoorumi 2018. Päivitämme sivuille lisätietoja ja ajankohtaista seminaari-infoa.

Ilmoittautuminen on avoinna 25.10.2018 asti: ilmoittautuminen.

<small>(Lähde: Espoon kaupungin tiedote 19.9.2018)</small>