Vallan väärinkäytöstä ja häirinnästä kertovan nykytanssiteatteriteoksen työryhmä kutsuu taiteen ammattilaisia ja opiskelijoita osallistumaan kyselytutkimukseen

Willman Dance Company ja Mamia Company työskentelevät #Moninainen-teoksen parissa. Teos käsittelee vallan väärinkäyttöä, seksuaalista häirintää ja kiusaamista. Yhteiskunnassa ja erityisesti taiteen aloilla on viime aikoina käsitelty aktiivisesti vallan erilaisia väärinkäyttötapoja. Tarve yrittää ymmärtää asiaa laajemmin on luonut pohjan yhteistyöteokselle.

Omakohtaisten kokemusten tueksi kerätään työryhmän ulkopuolista materiaalia järjestäen yleisötyökokonaisuus teoksen aiheesta. Tärkeä osa yleisötyötä on anonyymien kokemusten kerääminen aiheesta taidekentältä. Kokemukset kerätään kyselytutkimuksen muodossa yhteistyössä taidealojen järjestöjen kanssa. Materiaali tarjoaa työryhmälle monitasoisempaa perspektiiviä, joka mahdollistaa aiheen laajenemisen yksityisestä yleiseen.

Willman Dance Company ja Mamia Company kutsuvat sirkuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita osallistumaan kyselyyn alla olevan linkin kautta:

https://fi.surveymonkey.com/r/5KJGCFF

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 6 minuuttia.

Kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja:

Marjaterttu Willman  

Nina Mamia  

http://www.willmandancecompany.fi

http://www.mamiacompany.fi