Allekirjoita sirkusalan sitoumus seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä syrjinnän estämiseksi

Sirkuksen tiedotuskeskus toteutti loka-marraskuussa sirkusalan toimijoille suunnatun kyselyn seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä ahdistelun esiintyvyydestä sirkusalalla. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä yhteensä 143 vastausta. Vastanneista yksi kolmasosa oli kokenut seksuaalista häirintää tai ahdistelua ja yksi neljäsosa sukupuolista häirintää sirkusalan työtehtävissään. Tiedotuskeskus toivoo kaikkien sirkusalan yhteisöjen ja toimijoiden tarttuvan toimeen häirinnän ja syrjinnän estämiseksi. Ensimmäisenä askeleena tiedotuskeskus on laatinut alan yhteisen sitoumuksen seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän ja syrjinnän estämiseksi, ja kaikki sirkusalan yhteisöt voivat liittyä sen allekirjoittajiksi. 

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä sekä syrjintä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaan kiellettyä. Syrjintää on myös se, jos työnantaja laiminlyö velvollisuuttaan ryhtyä toimiin häirinnän estämiseksi tultuaan siitä tietoiseksi. Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikoslain nojalla rangaistavaa vuodesta 2014. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan kaikenlaista, seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan koskettelemalla tehtyä seksuaalista tekoa, joka loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä puolestaan tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Sirkusalan sitoumus seksuaalisen sekä sukupuolisen häirinnän ja syrjinnän estämiseksi

Sirkusalan yhteisöt ja toimijat voivat liittyä sitoumuksen allekirjoittajiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen . Allekirjoitukset lisätään sitoumukseen mahdollisimman nopeasti viestin saamisen jälkeen.

Sirkusalan yhteisöinä, oppilaitoksina ja työnantajina sitoudumme

 

Allekirjoittaneet sirkusalan yhteisöt ja toimijat

 

Sirkuksen tiedotuskeskus ry, henkilökunta ja hallitus
Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus, henkilökunta ja hallitus
Turun AMK:n Taideakatemia, Koulutusjohtaja Timo Tanskanen
Minna Karesluoto, Sirkuskoulutuksesta vastaava lehtori, Turun AMK:n Taideakatemia
Race Horse Company
Sirkus Magenta, henkilökunta ja hallitus
Circus Helsinki association ry
Sirkus Aikamoinen
Recover Laboratory
Sivuhenkilöt-työryhmä
Hiljaisuus-festivaali
Monitaideyhdistys Piste