Häirinnälle nollatoleranssi – teatterialan järjestöt sitoutuvat rakentamaan tasa-arvoisia työpaikkoja

Tänään 19.3.2018 liput liehuvat Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi. Me teatterialan järjestöt haluamme tuoda esiin sitoutumisemme yhteiseen tavoitteeseen teatterista työpaikkana, jossa minkäänlaista häirintää ei hyväksytä. Tahtotilamme on, että teatteri koetaan yleisesti turvallisena ja tasa-arvoisena työpaikkana.

Tämän tavoitteen edistämiseksi me teatterialan työmarkkinaosapuolet ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin alan toimintakulttuurin parantamiseksi ja häirinnän ehkäisemiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa työnantajien ja luottamusmiesten kouluttaminen, tasa-arvosuunnitelmien laatiminen kaikkiin organisaatioihin koosta huolimatta sekä tasa-arvoteeman käsittely, siitä puhuminen ja tiedottaminen alan yhteisissä tapaamisissa ja verkostoissa.

Lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien päivittämisen ohella haluamme varmistaa, että terveempi ja häirintään tehokkaammin vaikuttava toimintakulttuuri koskee kaikenkokoisia ja kaikkien näyttämötaiteen alojen työpaikkoja.

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?”, kysyi Minna Canth vuonna 1885. Uskomme näin, sillä meidän työnantaja- ja työntekijäosapuolen yhteisenä tavoitteena on luoda teatterialalle toimintakulttuuri, jossa häirintään puuttumiseen on tehokkaat ja aktiivisesti käytössä olevat matalan kynnyksen prosessit, jotka tehokkaasti edistävät häirinnän nollatoleranssia työelämässä.

Helsingissä 19.3.2018

Suomen Teatterit ry – Finlands Teatrar rf
Teatterikeskus ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Teatterinjohtajaliitto ry – Finlands Teaterledareförbund rf

#metoo #nollatoleranssihäirinnälle #tasaarvoinenteatteri #minnacanth

Lisätietoja: Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja, Suomen Teatterit ry, 040 153 1415