Apurahat: Alfred Kordelinin säätiön suuret kulttuurihankkeet

Kordelinin säätiön tarkoitus on tieteen ja kulttuurin tukeminen. Toteutamme tarkoitustamme myöntämällä vuosittain yhdestä viiteen noin 100 000 – 200 000 euron suuruista kulttuurin suurapurahaa. Apuraha voidaan myöntää joko kestoltaan rajattuun tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen tai pidempikestoisen toiminnan kehittämiseen. Apurahaa voi hakea yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Apurahakausi alkaa samana vuonna kun päätös apurahasta on tehty. Hakuaika 1.-31.1.2018.

Apurahaa on mahdollista myöntää monialaiseen hankkeeseen, jossa oivaltavasti ja kestävällä tavalla vastataan Kordelinin ajatukseen kulttuurin sisällisestä voimistumisesta ja syventämisestä.

Lue lisää Alfred Kordelinin säätiön sivuilta