Seksuaalinen häirintä sirkusalalla -kyselyn tulokset

Sirkuksen tiedotuskeskus toteutti loka-marraskuussa sirkusalan toimijoille suunnatun kyselyn seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä ahdistelun esiintyvyydestä sirkusalalla. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä yhteensä 143 vastausta. Vastanneista yksi kolmasosa oli kokenut seksuaalista häirintää tai ahdistelua ja yksi neljäsosa sukupuolista häirintää sirkusalan työtehtävissään. Kysyttäessä, onko seksuaalinen häirintä ongelma sirkusalalla, yli 40 prosenttia vastasi ei. Kuitenkin yhteensä yli puolet vastaajista ei joko osannut vastata tai vastasi kyllä.

Kyselyyn toivottiin vastauksia kaikilta sirkusalan työtehtävissä toimivilta. Myös monet alaa opiskelevat työskentelevät opiskeluaikanaan aktiivisesti alan tehtävissä, joten kysely lähetettiin myös heille. Kyselyssä ei pyydetty vastaajia määrittelemään kokemansa häirinnän aikaa ja paikkaa. Sirkusalalla työskentely on usein kansainvälistä, ja kyselyn vastaukset heijastavat siten alan työskentelyolosuhteita sekä Suomessa että maailmalla eri aikoina.

kaaviokuvia seksuaalisesta ja sukuopöisesta häirinnästä

Valtaosa, yhteensä 112 henkilöä, kyselyyn vastanneista oli naisia ja 29 miehiä. Yksi vastaaja ei halunnut kertoa sukupuoltaan ja lisäksi yksi vastaaja ilmoitti sukupuolekseen muun. Yhteensä 94 vastaajaa ilmaisi, ettei ole kokenut seksuaalista häirintää tai ahdistelua sirkusalan työtehtävissään. Kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä oli kaikkiaan 44 vastaajalla ja kahdella niistä viidestä henkilöstä, jotka eivät osanneet vastata suoraan kysymykseen. Heistä suurin osa oli naisia, mutta häirintää mainitsi kokeneensa myös neljä miestä ja yksi muunsukupuolinen.

Koettu seksuaalinen häirintä oli useimmiten verbaalista, kuten härskejä puheita tai vartaloa ja pukeutumista koskevat kommentteja tai huomautuksia. Yleisiä olivat myös sukupuolisesti vihjailevat eleet tai kommentit. Koskettelua oli kokenut 19 vastaajaa.

”Eräs työryhmän jäsen (mies n.40v) hiplaili takapuoltani ”vaivihkaa” tanssikohtauksissa, ja hakeutui läheisyyteeni jatkuvasti kosketuksen toivossa kesken harjoituksen..Jouduin pakoilemaan tätä henkilöä koko harjoitus- sekä esityskauden ajan, jotta pystyin työskentelemään.”

Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevia ehdotuksia ja vaatimuksia oli kokenut 13 vastaajaa. Omin sanoin kerrotuista kokemuksista paljastui, että sukupuolista kanssakäymistä oli vaadittu vastineeksi muun muassa palkankorotuksesta, työtarjouksista, turvallisten työolosuhteiden takaamisesta ja maineen säilymisestä. Kahdeksaa vastaajista oli häiritty seksuaalisesti värittyneillä viesteillä, puheluilla, videoilla tai kuvilla.

Valtaosa vastaajista, 103 henkilöä, ei myöskään ole mielestään kokenut sukupuolista häirintää työtehtävissään. Vastaajista 35 vastasi kokeneensa, ja 5 vastaajaa ei osannut sanoa. Sukupuolista häirintää olivat kokeneet pääosin naiset, mutta myös 2 miesvastaajaa oli kokenut sukupuolista häirintää. Koettu sukupuolinen häirintä oli useimmiten sukupuolen väheksymistä tai halventavaa puhetta sukupuolesta. Naisten osaamista vähäteltiin ja esimerkiksi naisten ei uskottu suoriutuvan riggauksista, valojen suunnittelusta tai autolla ajamisesta. Kahdeksan vastaajaa oli kokenut sukupuoleen perustuvaa työpaikkakiusaamista.

“Sukupuoleen kohdistuvaa häirintää olen kokenut mm. siten että minut on mm. suljettu palaverista pois sen takia että olen nainen. Toin kuulemma tilanteeseen sukupuolellani erilaista jännitettä, kuin jos vain miehet kokoontuvat keskenään.”

Myös naisellisia kehon muotoja oli arvosteltu, ja vartalonmuotojen perusteella epäilty soveltuvuutta alalle. Eräässä tapauksessa työnantaja oli pakottanut pukeutumaan vastaajan mielestä liian paljastaviin vaatteisiin perustellen asiaa sillä, että naisen kuuluu esiintyä sellaisissa.

Häiritsijäksi tai ahdistelijaksi nimettiin työkaveri 25 kertaa tai muu kollega 20 kertaa. Esimies nimettiin ahdistelijaksi 19 kertaa. Teoksen ohjaaja sai 10 ja opettaja 10 mainintaa. Muutamia mainintoja saivat myös alainen tai työntekijä, yleisö/katsojat, tuottaja, oppilas, opiskelutoveri sekä samoissa tiloissa toimivan toisen yrityksen työntekijä.

“Olen saanut lähentelyä, kokenut koskettelua ja kohdannut seksististä puhetta toimintaa usein esimies/ohjaajana toimineen henkilön taholta. Kouluaikana myönnytyksiä vastaan sai jotain lupauksia erityisasemasta tai töistä. Kaiken kaikkiaan ilmapiiri on usein ollut ahdistava ja jollain tapaa värittynyt ja epämieluisa.”

Kysyttäessä, onko seksuaalinen ahdistelu ongelma sirkusalalla, 61 henkilöä vastasi ei ja 28 henkilöä kyllä. Merkittävä osuus vastaajista, yhteensä 54 henkilöä, ei osannut sanoa, onko seksuaalinen häirintä ongelma sirkusalalla, mikä osoittaa, että asiaa ei tunneta eikä aiheen ympärillä ole vielä ollut riittävästi keskustelua.

“Vaikkei tällaista ole tapahtunut minulle henkilökohtaisesti, olen nähnyt ja kuullut tilanteista joissa seksuaalista ja sukupuolista häirintää on tapahtunut. Mielestäni ne ovat vakavia asioita, joihin pitäisi pystyä puuttumaan suoraan kyseisissä työyhteisössä. Uskon, että monissa tilanteissa niihin ei uskalleta puuttua osittain sen takia, koska ala on pieni ja pelätään henkilökohtaisia kostoja esimerkiksi työmahdollisuuksia torppaamalla.”

Kansainvälinen sirkusyhteisö on Women in Circus -verkoston johdolla laatinut #theshowisover-vetoomuksen naisten seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi sirkusalalla. Tutustu vetoomukseen täällä: https://womenincircus.wordpress.com/english/