Opas esittäviin taiteisiin Saksassa on julkaistu

Esittävien taiteiden ammattilaisten verkottumista Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä tukevassa SZENEfrei-hankkeessa on julkaistu opas Saksan esittävien taiteiden kentästä. Opas toimii innoittajana uusien verkostojen luomiseen saksankieliseen Eurooppaan.

Simo Vassisen toimittamaan julkaisuun on haastateltu 25 esittävien taiteiden toimijaa Saksassa. Haastattelujen kautta piirtyy kuva siitä, millainen esittävien taiteiden toimintakulttuuri Saksassa on ja millaisia kokemuksia Saksassa toimimisesta taiteiljoille on kertynyt. Julkaisusta löytyy myös ajankohtaisia linkkejä esittävien taiteiden organisaatioihin ja festivaaleihin Saksassa sekä muita hyödyllisiä tietolähteitä.

SZENEfrei on kolmivuotinen hanke, joka edistää suomalaista sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisten tunnettuutta, työllistymistä ja verkostoitumismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 2017–19. Hankkeessa käsitellään taiteilijoiden liikkuvuutta Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä monesta näkökulmasta. Ensimmäisen vuoden aikana on jo toteutunut 62 projektia, joista 44 on ollut esitysvierailuja Suomesta Saksaan. Niissä on ollut mukana 70 taiteilijaa.  Hankkeen puitteissa on myös järjestetty ammattilaisvierailuja saksalaisille avaintoimijoille Suomeen, verkostoitumistapahtumia Suomessa, tuettu residenssivierailuja Saksaan sekä käynnistetty jatkoprojekteja seuraaville vuosille. SZENEfrei-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Saksan-instituutti yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotuskeskuksen ja Esitystaiteen keskuksen Eskuksen kanssa. Hankkeen ensimmäisen vuoden toimintaa ovat tukeneet Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Voit ladata SZENEfrei-oppaan pdf-tiedostona Aineistot-sivulta tai hakea oman kappaleesi julkaisusta Sirkuksen tiedotuskeskuksesta.