Seminaari: Taide ja työelämän kehittäminen 5.–6.10.2017

Pro soveltavan taiteen tila ry ja Metanoia Instituutti toteuttavat yhdessä ajankohtaisen seminaarin taiteesta ja työelämän organisoitumisesta Helsingissä 5.–6.10. 2017.

Seminaari kokoaa yhteen toimijoita, joita yhdistää kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen väliseen vuorovaikutukseen. Torstaina kuullaan taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelmaan osallistuneita työpareja, jotka avaavat toteutuneita asiakastapauksiaan. Perjantaina keynote puhujat Nora Bateson ja Pirjo Ståhle kiinnittävät aiheen laajempaan kontekstiin: taide keinona ymmärtää kompleksisia kokonaisuuksia ja osana yhteiskunnallista murrosta.

Nopeat ja ennakoimattomat muutokset edellyttävät organisaatioilta yhä vahvempaa kehittymistä. Kun aikaisemmin työelämän kehittämisen keskiössä ovat olleet kysymykset mitä on ja miten, nyt kysymme yhä useammin mitä voisi olla?

Taiteen kieli ja muoto ylittävät arjen normien ja rutiinien synnyttämät rajat.  Taide tekee koettavaksi sen, mihin sanat ja kaaviot eivät yllä. Se tarjoaa kokijalle tilan, jossa logiikka ja järki tekevät tilaa luovuudelle ja ei-tietämisen tilasta voi kasvaa radikaalia uutta.

Seminaarin ohjelma ja lisätiedot (pdf) löytyvät myös Prostt.fi -sivustolta.

(Lähde: Pro soveltavan taiteen tila ry:n tiedote 18.9.2017)