Taike tukee jatkossa festivaaleja ja kulttuurilehtiä – muutoksia myös hakuajoissa

Festivaalien ja kulttuurilehtien avustukset siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen. Samalla Taiken tukipotti kasvaa kolmella miljoonalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee jatkossa suurimpia kulttuuritapahtumia. Useimmat festivaalit hakevat jatkossa avustusta Taikesta. Myös kulttuurilehtien avustukset siirtyvät Taikeen. Muutos on osa ministeriön ja Taiken valtionavustusuudistusta.

”Muutosten tarkoituksena on selkeyttää työnjakoa ministeriön ja Taiken välillä”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö. ”Muutokset myös vahvistavat Taiken roolia taiteen ja kulttuurin asiantuntijavirastona.”

Ensi vuonna Taike jakaa taide- ja kulttuurifestivaaleille arviolta noin kaksi miljoonaa euroa ja kulttuurilehdille noin 800 000 euroa. Viraston jakama kokonaistuki kasvaa noin 38 miljoonaan euroon vuodessa.

Avustukset kulttuurilehdille ja taide- ja kulttuurifestivaaleille ovat haettavissa Taikesta 29.9.–2.11.2017.

Alueellisten yhteisöavustusten kevään hausta luovutaan

Alueilla toimivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen kevään hakuajasta luovutaan. Jatkossa kaikki eri puolilla Suomea toimivat yhdistykset hakevat taiteenalakohtaista avustusta Taikesta. Hakuaika on kaikille sama, 29.9.–2.11.2017.

Hakemukset arvioidaan valtion taidetoimikunnissa ja niistä päättää toimikunta tai Taike.

Alueiden painopisteeksi taiteilijatuki

Alueelliset taidetoimikunnat kohdentavat jatkossa kaiken tukensa alueen taiteilijoille. Jo tänä vuonna toimikunnat jakoivat valtaosan tuestaan työskentely- ja kohdeapurahoina. Hakuaika on 15.2.-15.3.2018.

Alueelliseen taiteenedistämiseen on tarkoitus käyttää saman verran rahaa kuin tänä vuonna, mutta jo ensi vuonna kaikki tuki kohdennetaan taiteilijoille, mikä merkitsee lisäystä taiteilijoiden apurahoihin. Summa vaihtelee alueittain noin 150 000 eurosta 500 000 euroon. Tähän asti osa rahasta on jaettu yhteisöille.

Syksyn ajantasaiset hakuilmoitukset julkaistaan syyskuussa Taiken verkkosivuilla www.taike.fi.

Lisätietoja: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, , p. 0295 330 720.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

(Lähde: Taiteen edistämiskeskus (Taike) 15.06.2017)