Uusi NuoraNORD-hanke käynnistyy syksyllä

NuoraNORD on uusi Pohjoismaiden ja Baltian alueella vaikuttava, vuosina 2017–2018 toteutettava nuorten sirkusryhmien kehittämishanke, joka on saanut 40 000 euron apurahan Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä (Nordisk kulturkontakt). Syyskuussa 2017 käynnistyvä hanke pohjaa Sirkuksen tiedotuskeskuksen vuosina 2015–2016 toteuttamaan Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishankkeeseen.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima NuoraNORD on suunnattu toimintansa alkuvaiheessa oleville pohjoismais-baltialaisille sirkustaiteen ryhmille ja yhteisöille, joilla on haasteita organisaatioiden toiminnan vakiinnuttamisen kanssa. Hankkeessa jaetaan nuorille ryhmille työllisyyden ja toimeentulon parantamiseen tarvittavaa osaamista teemallisten työpajojen sekä räätälöidyn neuvonnan ja mentoroinnin kautta.  Hankkeessa keskitytään erityisesti strategiseen ajatteluun, toimintaprosessien suunnitteluun, toimintamallien vakauttamiseen sekä toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Hankkeen muut partnerit ovat Pievilcigas pilsetvides biedriba / Re Riga! Festival (Latvia), Menu spaustuve / Arts Printing House (Liettua), Manegen (Ruotsi) ja Baltic Nordic Circus Network.

Hankkeessa järjestetään neljä työpajakokonaisuutta – yksi jokaisessa partnerimaassa. Partnerit valitsevat omasta maastaan hankkeeseen mukaan kaksi nuoren sirkusryhmän tuottajaa/taiteilija-tuottajaa, jotka osallistuvat kaikkiin hankkeen työpajoihin. Työpajat sisältävät tuotannollisia teemoja sekä henkilökohtaista mentorointia paikallisilta alan ammattilaisilta. Tavoitteena on, että tuottajat muodostavat hankkeen aikana vahvan pohjoismais-baltialaisen verkoston sekä kehittyvät ja kehittävät ryhmiään niin strategisesti kuin tuotannollisesti.

Samanaikaisesti NuoraNORD-hankkeen kanssa tiedotuskeskus käynnistää myös kotimaisen NuoraMentors-hankkeen, jonka perusajatuksena on nuorten sirkusryhmien taiteellinen ja tuotannollinen mentorointi.

Tiedotamme lisää NuoraNORD-hankkeesta ja sen hauista syyskuun alussa.