SZENEfrei Open Call vapaan kentän ammattilaisille 

Nyt voit hakea SZENEfrei -hankkeen vapaan haun kautta tukea Saksaan, Sveitsiin tai Itävaltaan vuoden 2017 aikana suuntautuviin tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen esitysvierailuihin.

Tukipäätökset tehdään yhdessä alan taiteilijoista koostuvan juryn kanssa. Tukisummat jaetaan tasapuolisesti tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen ryhmien kesken.

1. Hakuaika: 15.4.–15.6.2017

2. Tukipäätökset julkaistaan 15.8.2017

3. Mille ajalle tukea voi hakea?
Esitysvierailun pitää tapahtua vuoden 2017 aikana Saksassa, Sveitsissä tai Itävallassa.

4. Kuka voi hakea tukea?
SZENEfrei -hankkeen vapaa haku suunnataan tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisille. Vähintään yhden vierailevan ryhmän jäsenen tulee asua ja työskennellä vakituisesti Suomessa.

5. Mihin tukea voi hakea?
Tukea voi hakea esitysvierailusta aiheutuviin matka- ja muihin kustannuksiin. Myönnettävän tuen määrä voi enimmillään olla Eur 1 000.

6. Mitkä kriteerit huomioidaan hakemuksissa?
Keskeistä on sekä esiintyjien että paikallisen yhteistyökumppanin osalta varmistunut esitysvierailu, jonka toteutussuunnitelma on realistinen.

7. Mitä hakemukseen tulee liittää mukaan?
– projektikuvaus ja rahoitussuunnitelma
– kuva- tai videomateriaalia esityksestä
– taiteilijoiden CV:t
– esitysvierailun aikataulu
– vahvistus toteutuvasta vierailusta paikalliselta yhteistyökumppanilta
– hakemuksen voi lähettää joko suomeksi tai englanniksi

8. Mihin hakemus tulee lähettää?
Lähetä hakemuksesi suomeksi tai englanniksi sähköpostitse 15.6.2017 mennessä osoitteeseen: .

9. Yhteistyökriteerit tuen saajille
– tuen saaja toimittaa tukipäätöksen saavuttua tiedotustyötä varten päivitetyt tiedot tulevasta esitysvierailusta sekä kuvamateriaalia (300 dpi) esityksestä SZENEfrei -hankkeen tiedotustyötä varten.

– tuen saaja mainitsee SZENEfrei-hankkeen ja/tai sen taustaorganisaatiot (Suomen Saksan-instituutti, Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Esitystaiteen keskus) yhteistyökumppanina esitysvierailun viestinnässä.

– tuen saaja lähettää myönnetystä tuesta laskun esitysvierailun jälkeen vuoden 2017 loppuun mennessä kuittien kera ja toimittaa 31.1.2018 mennessä lyhyen raportin projektin onnistumisesta. Tarkemmat ohjeet kerrotaan tukipäätösten yhteydessä.

Mikä on SZENEfrei?

SZENEfrei on uusi kolmivuotinen hanke, joka edistää suomalaista sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän ammattilaisten tunnettuutta, työllistymistä ja verkostoitumismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä 2017–2019. Hanke tukee suomalaisia esitysvierailuja Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa, tehostaa asiantuntijavierailuja Suomeen ja järjestää verkostoitumistapahtumia vapaan kentän ammattilaisille.

SZENEfrei on Suomen Saksan-instituutin käynnistämä projekti, jonka yhteistyökumppaneita ovat Esitystaiteen keskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus. Hanketta tukee Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoja
Essi Kalima, kulttuurivastaava
Suomen Saksan-instituutti
Email:
Tel. +49 30 520 02 6014
www.finnland-institut.de