Tilastoilla kerrotaan vaikuttavuudesta

  • Infograafi esitysmäärien kasvusta suhteesta valtion toiminta-avustusten kehitykseen.

Sirkuksen tiedotuskeskus kerää tietoa suomalaisen sirkuskentän toiminnan volyymeistä alalla toimivilta ryhmiltä kerran vuodessa. Ammattilaisesitysten esitys- ja katsojamäärien lisäksi keräämme tietoa esitystoiminnan rinnalla toteutetuista yleisötyötapahtumista. Tilastokyselyt lähetetään helmikuun aikana. Valtion toiminta-avustusta saaneilta ryhmiltä keräämme taloustietoja myöhemmin keväällä maalis–huhtikussa.

Tilastojen avulla tehdään sirkusalan toimintaa näkyväksi. Tilastoja voidaan hyödyntää esimerkiksi alan julkisesta rahoituksesta keskusteltaessa. Siksi on tärkeää, että saamme kattavat tiedot ja mahdollisimman moni ryhmä, työryhmä ja yksittäisiä sooloesityksiä tehnyt ammattitaiteilija ilmoittaa meille vuoden 2016 esitys- ja katsojalukunsa.

Aloitamme tänä vuonna tilastotietojen keräämisen uudella sähköisellä lomakkeella, joka on yhteydessä sivustollamme olevaan suomalaisen sirkuksen Sirkka-tietokantaan. Sirkka-tietokantaan ja esityskalenteriin syötetyt tiedot palvelevat myös tilastointia, kun tilastolomake on esitäytetty esityskalenterin perusteella. Sähköistä tilastointilomaketta pääsevät käyttämään ryhmät, jotka on Sirkassa liitetty tilastoinnin piiriin.

Viime vuoden tilastossa olleet ryhmät saavat tilastointikutsun ja ohjeet lomakkeen käyttämiseen tilastonlaatija Kaisa Tiaiselta helmikuun aikana. Jos sinulla on ollut esitystoimintaa vuonna 2016 etkä ole aikaisemmin ollut tilastoinnin piirissä, laita viestiä mieluiten 8.2. mennessä.

Tilastotietojen kerääminen sähköisesti mahdollistaa sen, että lukuja voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin. Pian sivustollamme julkaistaan myös vuodesta 2006 alkaen kerätyistä sirkustilastoista tehtyjä graafisia kuvaajia, jotka jatkossa myös päivittyvät uudella tiedolla.

Ryhmät, joilla ei ole vielä omaa profiilia Sirkka-tietokannassa tai tunnuksia, saavat tunnukset ja ohjeita tietokannan käyttöön ottamalla yhteyttä tiedottaja Johanna Mäkelään ().


Tekijä

Kirjoittaja laatii sirkustilastot Sirkuksen tiedotuskeskuksessa.