Apurahat: Alfred Kordelinin säätiön Suuret kulttuurihankkeet apurahahaku 2017

Alfred Kordelinin säätiö alkaa vuonna 2017 myöntää uudenlaista, suuriin kulttuurihankkeisiin tarkoitettua apurahaa. Sitä voivat hakea työryhmät, rekisteröidyt yhdistykset, julkiset taidelaitokset ja yritykset, halutessaan yhdessä.

Alfred Kordelinin (1868–1917) alkuperäinen ajatus oli, jonka pohjalta säätiökin sittemmin syntyi, että ”suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä”.

”Tuemme toimijoita, jotka tarjoavat ajankohtaisia, oivaltavia ratkaisuja suomalaisen kulttuurin sisälliseen voimistumiseen. Rahoitamme valtakunnallisesti merkittäviä, monialaisia hankkeita, joissa tehty työ säteilee laajalle. Haluamme, että hakijat itse pohtivat mitä kulttuurin sisällinen voimistuminen tänä päivänä tarkoittaa”, toteaa Alfred Kordelinin säätiön asiamies Erik Båsk. ”Kordelinin ajatuksen mukaisesti hankkeeseen voi myös sisältyä kansainvälinen ulottuvuus, hän jatkaa”.

Suuri kulttuurihanke voi olla yksi- tai monivuotinen, ja suuruudeltaan yhdelle vuodelle myönnetty apuraha voi asettua noin 100 000 – 200 000 euron välille. Säätiö voi, erillisestä hakemuksesta, tukea hanketta enintään kolme vuotta. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt.

Apurahoja myönnetään vuosittain yhdestä viiteen kappaletta.

Hakuaika on 1.–31.1.2017. Päätökset tekee säätiön hallitus maaliskuussa 2017.

Lisätietoa apurahasta: kordelin.fi