Keskustelutilaisuus helsinkiläisen esittävän taiteen tarjonnan kehittämisestä 22.9.

Esittävä, ilmiömäinen Helsinki – helsinkiläisen esittävän taiteen tarjonnan kehittäminen 22.9.2016 Teatterikulman Komedia-salissa klo 13.30–16.00
Osoite: Meritullinkatu 33

Esittävä taide kehittyy koko ajan Helsingissä. Esittävän taiteen kentän tarjonta on runsasta ja taiteellisesti korkeatasoista. Mutta puuttuko jotain? Tavoittaako esittävä taide yleisönsä parhaalla mahdollisella tavalla? Kohtaako se kaupunkilaisten tarpeet? Mitkä ovat kaupungin tarpeet esittävän taiteen suhteen?

Helsingin kaupungin kulttuurikeskus aloittaa syksyllä 2016 avustusjärjestelmänsä, avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisen, jotta ne vastaisivat entistä paremmin nykyisen kulttuurikentän tarpeisiin sekä kulttuuripoliittisiin haasteisiin. Hankkeen yhteydessä kulttuurikeskus selvittää myös nykyisen avustuskokonaisuuden toimivuutta. Kulttuurikeskuksen tavoitteena on ennen kaikkea luoda kokonaiskuva eri toimijaryhmien arvoista, tavoitteista, roolista sekä tulevaisuuden visioista ja haasteista.

Nyt on tilaisuutesi tuoda esiin oma näkemyksesi helsinkiläisen esittävän taiteen kentän kehittämisestä. Tule pohtimaan yhdessä muiden esittävän taiteen alan taiteilijoiden ja kaupungin virkamiesten kanssa, mitä Helsingin esittävän taiteen kehittäminen edellyttää ja voisi tukea taiteilijoita sekä taiteen tekemistä entistä paremmin.

Ilmoittaudu tapahtumaan 16.9.2016 mennessä osoitteeseen .

OHJELMA

klo 13.30 Tilaisuuden avaus, Sirkuksen tiedotuskeskuksen johtaja Lotta Vaulo

Klo 13.40 Jos taiteilija tai taideyhteisö saisi päättää, mitä tapahtuisi Helsingissä?

Sirkustaiteilija Salla Hakanpää (10 min.)
Koreografi Kaari Martin
Toimitusjohtaja Satu Tujunen

Klo 14.10 Taiteen asema kaupungin päätöksenteossa tulevaisuudessa, Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jukka Relander

Klo 14.30 Helsingin kaupungin avustusjärjestelmän kehittäminen ja esittävän taiteen tulevaisuus

Stuba Nikula (30 min.)
Kommenttipuheenvuorot: Salla Hakanpää ja Kaari Martin (5 min./kommentti)

Klo 15.15 Kaupungin avustusuudistuksen kyselyissä ja kuulemisissa esille tulleita teemoja, Reetta Sariola ja Sara Kuusi/Helsingin kaupungin kulttuurikeskus

Klo 15.45 Haaveiden Helsinki kahvilassa -työpaja (Coffee Table, kevyt päivällinen, teemat pöydissä, kirjureina työryhmän jäsenet)

Teemat:
Jaetaanko kaupungin avustuksia paljon harvoille, vain vähän useille?
Mitä pitäisi tukea?
Millä kriteereillä yhteisöjä ja taiteilijoita pitäisi tukea?
Mitkä ovat olennaisia asioita kentän toiminnan näkökulmasta?
Miten vaikuttavuutta voidaan arvioida (ohjaavuus, seuranta, mittaaminen, taiteellinen laatu)?

Klo 16.15 Työpajojen purku ja yhteenveto