Apurahat: Kulturkontakt Nordin Osaamisen kehittämisen tuki

Osaamisen kehittämisen tuki on osa Kulttuuri- ja taideohjelmaa. Tukea voidaan myöntää kaikkien kulttuurialojen ja taiteenlajien projekteille. Yleisenä tavoitteena on edistää uusia virikkeitä ja aloitteita kulttuurin alalla sekä myötävaikuttaa pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön ja taiteen vakiinnuttamiseen sekä Pohjoismaiden sisällä, että alueen ulkopuolella.

Tukea voi hakea taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden järjestämiseen ja toteuttamiseen. Avainsanana on innovaatio eli uusien ideoiden, konseptien ja prosessien kehittäminen ja kokeileminen.

Hakuaika 18.08.2016 – 19.09.2016

Lue lisää:

http://www.kulturkontaktnord.org/fi/grants/osaamisen-kehitt%C3%A4minen

http://www.kulturkontaktnord.org/fi