2021

Sirkustilastot 2021 – Ulkomaankiertueet lisääntyivät, mutta korona rajoitti sirkusalan toimintaa edelleen

Esityskerta- ja katsojamäärät nousivat toisena koronavuonna, mutta esitystoiminta ei palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yhä sirkusalan toimintaan vuonna 2021. Esityskertoja tilastoitiin yhteensä 1265. Edelliseen vuoteen verrattuna esitysmäärä kasvoi 37 prosenttia, mutta pandemiaa edeltävään vuoteen 2019 nähden esitysmäärä oli yhä noin 33 prosenttia pienempi. Uusia kantaesityksiä oli 35.

Yleisökäyntejä tilastoitiin vuodelta 2021 yhteensä 164 665, mikä on 95 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Luku on kuitenkin vain murto-osa vuoden 2019 katsojaluvuista, jolloin yleisökäyntejä tilastoitiin yli puoli miljoonaa.

Pandemiaan liittyneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi toteutuneet esitykset saivat verrattain pieniä yleisöjä. Sirkusesitykset tavoittivat vuonna 2021 keskimäärin 130 katsojaa, kun edeltävänä vuonna keskikatsojaluku oli vain 92. Pandemiaa edeltäneiden viiden vuoden aikana keskikatsojaluku on taas ollut jopa 160–200.

Verkon välityksellä toteutettua toimintaa tilastoitiin nyt toista kertaa. Esityskertoja verkossa tilastoitiin yhteensä 60, mikä on alle puolet edellisvuoden määrästä. Nämä esitykset keräsivät yhteensä 8547 katsomiskertaa. Verkossa toteutetun esitystoiminnan volyymi on siis yhä vähäistä elävälle yleisölle järjestettyyn toimintaan verrattuna.

Ulkomainen kiertuetoiminta elpyi hieman

Matkustusrajoitusten purkaminen mahdollisti kansainvälisen kiertuetoiminnan edeltävää vuotta laajemmin. Suomalaisten sirkustaiteilijoiden ulkomaan kiertuetoiminta painottui vuonna 2021 Eurooppaan, mutta suuria yleisöjä tavoitettiin myös festivaaleilla Uudessa Seelannissa.

Suomalaiset sirkustaiteilijat ovat perinteisesti tavoittaneet suuria yleisöjä erityisesti ulkomailla. Kaikista vuoden 2021 tilastoiduista yleisökäynneistä 28 prosenttia oli ulkomailla, kun vuonna 2020 vastaava osuus oli kansainvälisen liikkuvuuden tyrehdyttyä vain 14 prosenttia. Vuonna 2019 ulkomaan esitysten osuus yleisökäynneistä oli yli 40 prosenttia.

Esityskertoja ulkomailla tilastoitiin yhteensä 285, mikä on 160 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Yleisökäyntejä ulkomailla tilastoitiin 45 747, mikä tarkoittaa jopa 280 prosentin nousua verrattuna edellisvuoteen. Luvut eivät kuitenkaan vastaa koronapandemiaa edeltäneitä määriä, esimerkiksi vuonna 2019 yleisökäyntejä ulkomailla oli 219 635.

Vuoden 2021 tilastoissa oli mukana yhteensä 37 sirkusryhmää ja artistia sekä yksi sirkuskeskus. Osa aiemmin tilastoissa mukana ollut toimija ei koronan aiheuttaman epävarman tilanteen takia voinut järjestää esitystoimintaa lainkaan eikä siksi ole tilastossa mukana.